Tulevaisuuden kunnalla on monia haasteita

Kunnallishallinnon megatrendit vaativat kovaa reagointia, sanoo Tampereen yliopiston hallintotieteen professori Risto Harisalo. Tulevaisuuden kunnalla on ratkaistavanaan monia kysymyksiä, jotka vaikuttavat niin kunnan asukkaiden oloihin kuin kunnan toimintaan. Nyt vallalla olevat suuntauksiin on puututtava, etteivät kunnallishallinnon ongelmat pahenisi selvittämättömiksi. Politiikan arvovalta on palautettava, jotta kunnat eivät jakautuisi itsenäisiin ja valtiossa kiinni oleviin, sanoo Harisalo. Itsenäiset kunnat ovat tulevaisuuden menestyjiä, mutta valtioon roikkumaan jäävät luovuttavat vallan pois omista käsistään.


Millainen on tulevaisuuden kunta?


Politiikka on Harisalon mielestä menettänyt arvostuksensa ja tarkoituksensa; se on muuttunut lahoksi. Tällainen politiikka toimii vain oikeuttaakseen virkamiesten päätökset ja antaakseen julkisille ammattikunnille suuremman vallan kuin poliittisille. Kunnallinen demokratia tarvitsee poliittista ohjausta, ja tämän takia politiikka olisi keksittävä uudelleen.


Miksi kuntien on muututtava?

Kilpailua on pidetty politiikkaa heikentävänä voimana, mutta Harisalo kumoaa tämän ajatuksen. Politiikka ja kilpailu eivät ole toistensa vastavoimia, vaan kilpailu on aina julkisen vallan lapsi. Jos kilpailu sallitaan, se parantaa laatua, lisää työpaikkoja ja laskee hintoja, Risto Harisalo sanoo.


Miksi kuntien kannattaisi lisätä kilpailua?


Tulevaisuudessa kunnat joutuvat supistamaan palveluntarjontaansa selviytyäkseen. Harisalo neuvoo kuntia harkitsemaan mitkä palveluista voidaan karsia ja mitkä ovat välttämättömiä peruspalveluita. Kunnan on luovuttava supermarketin roolista ja keskityttävä tarjoamaan vain osaa nykyisistä palveluista.
Kansalaisille annettujen oikeuksien arveltiin tekevän ihmisistä vastuullisia ja yhteisöllisiä, mutta näin ei ole käynyt kaikkien kohdalla. On ihmisiä jotka vaativat itselleen oikeuksia kantamatta mitään vastuuta. Tätä ilmiötä Harisalo kutsuu moraaliseksi köyhyydeksi. Ratkaisuksi ongelmaan hän ehdottaa oikeuksien tasapainottamista velvollisuuksilla.
- Vastuullisuus ei ole rasite, vaan palkinto, hän muistuttaa.

Miten ihmiset saadaan myöntymään palveluiden karsimiseen?
Harisalon mielipiteitä kuntaliitoksesta
Kunnan asukkaan rooli

Nettiradio Mikaelin arkistossa:

Uusi Mikkeli syntyi / Arto Seppälän haastattelu 1999
Eipäs Juupas Suur-Mikkeli / 1998
Kuka perusti Mikkelin? / 1998

© Nettiradio Mikaeli / Katri Helminen 2000