Rahat tiukassa - riittääkö hoitoa kaikille?

Copyright: Kirsti Vuorela

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on neljäntoista kunnan omistama yhteisö, joka pyörittää kahta sairaalaa: Mikkelin keskussairaalaa ja Moision sairaalaa. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vastuulla on jäsenkuntien erikoissairaanhoidon järjestäminen. Omien sairaaloiden lisäksi terveyspalveluja ostetaan muun muassa yliopistollisilta keskussairaaloilta.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on massiivinen organisaatio, joka koostuu yli tuhannesta virasta ja työsopimussuhteesta. Palvelussuhteessa olevia on sijaiset ja määräaikaiset mukaan lukien kaikkiaan noin 1 250 henkilöä, ja sairaansijoja on yli 400. Moisia talkoita pyörittämään tarvitaan joukko hallintohenkilöstöä. Miltä näyttää sairaalan elämä, kun sitä joutuu tilastollisesti mittaamaan euroina ja tulosvastuullisina suorituksina?

Linkki: