Kuuro elää kahdessa kulttuurissa

Kuva: Virpi Kukkonen

Kuulevat sanovat kuuroja vammaisiksi. Kuurot itse puhuvat itsestään kuuroina, kuurojen yhteisön jäseninä, jotka kuuluvat kuurojen kulttuuriin. Uutena käsitteenä puhutaan viittomakielisistä. Kuulevat kummeksuvat tätä, sillä kielihän on vain yksi osa kulttuuri-käsitettä. Yhteiskunnan käsitys pohjautuu lääketieteeseen ja biologiaan. Kuurot itse pitävät itseään kulttuurisena vähemmistönä, eivät vammaisina.

Jos kuuleva menettää kuulonsa, kuurous vaikuttaa kuulevasta vammalta. Onko syntymästään kuuron tai viittomakieliseen yhteisöön kuulevana syntyneen tilanne niin erilainen, että kuuroutta onkin tarkasteltava toisesta näkökulmasta?

"Kuurojen ja kuulevien maailmojen välillä on silta"
Kuurojen työasiamies Senni Widberg kuuroutui täysin kaksivuotiaana. Hänelle kuurojen ja kuulevien maailmojen välillä on silta, jota pitkin hän siirtyy maailmasta toiseen.
- Samanlaisia ihmisiä kuitenkin ollaan kaikki, Widberg hymyilee.

Kuuroilla nuorilla omaa slangia
Kuuroilla nuorilla on omia, kuulevien nuorisokulttuurista eroavia asioita. Nuorilla kuuroilla on myös oma "slanginsa", ja he yksinkertaistavat vanhoja viittomia. Mikkelin kuulovammaisten koulussa opiskelevien Kati Koskisen ja Marianne Mielityisen mielestä kuurojen on hyvä ottaa uusia ideoita kuulevien maailmasta. - Kävimme kuvaamassa tyttöjen viittomista.

Viittomakielentulkki välittää sisällön ja tunteen
Kun sulkavalainen Sanna Kukkonen lähti opiskelemaan viittomakielentulkiksi, hän ei tuntenut entuudestaan kuuroja, eikä tiennyt mitään tulkin työstä. Nyt hän on työskennellyt kaksi vuotta Mikkelissä freelance-tulkkina. Tänä aikana hän on huomannut, että kuurot ottavat lämpimästi vastaan jokaisen, joka osaa viittoa.

Ennakkoluulot esteenä kuurojen työllistymisessä
Kuurojen työasiamies Senni Widberg on linkki työelämän ja kuuron työntekijän välillä. Usein työnantajat eivät uskalla ottaa kuuroa töihin, sillä he pelkäävät, ettei viestintä onnistu. Työkokeilujen kautta työnantajat voisivat huomata, että kuuro pärjää kuulevassa työyhteisössä

Kuurot digimaailmaan
Tietokoneiden visuaalinen maailma sopii hyvin kuuroille. Kuuroille suunnattua multimediapajatoimintaa suunnitellaan Mikkelissä.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Kirjallisuutta:

Linkit: