Kuka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee??

Copyright: Vesa Vuorela

Lasten kasvattamisen kysymykset koskettavat kaikkia vanhempia. Yökaudet pohditaan millaisten mallien mukaan omia lapsiaan kasvattaisi. Ottaisiko oppia vanhemmiltaan, naapurista vai kirjasta? Jokainen uusi lapsi ja uusi ikävuosi tuo uudet haasteet koko perheelle. Lapset kasvattavat vanhempiaan. Siinä sitten kasvaa koko perhe, tahtoi tai ei.

Kun sukset menevät naapurin tai opettajan kanssa ristiin, sovitellaan perheen omia sääntöjä suhteessa yhteisön sääntöihin. Vanhemmat ovat herkästi puolustuskannalla, jos naapuri tulee ojentamaan auttavaa kättään. Kaivattaisiin uusia tapoja puuttua epäkohtiin ilman, että astutaan ihmisten varpaille. Yhteiset pelisäännöt saattaisivat helpottaa kyläkuntien ja kaupunginosien perheiden elämää, kun vanhempana voisi vedota sovittuihin kotiintuloaikoihin tai muihin vastaaviin yhdessä sovittuihin tapoihin. Kaikki eivät kuitenkaan purematta niele hyviäkään neuvoja.

Kasvatusoppaita ja -malleja löytyy laidasta laitaan. Opettajat ja muut ammattikasvattajat ovat alkaneet perätä vanhemmilta uudenlaista otetta kasvatustyöhön. Toisaalta löytyy tutkimuksia, joissa todetaan, että vanhemmat ovat voimattomia lasten siirtyessä koulumaailmaan. Kaveripiiri vie nuoren mukaansa ja vanhempien kasvatusohjeet kaikuvat kuuroille korville. On aihetta kysyä riittääkö enää pelkkä maalaisjärki ja löytyykö sitä keneltäkään?

Laukaalaisella Anne Eskelisellä on yksi ratkaisu kasvatukseen. Hän on palkitun Yhdessä elämään -mallin kehittäjä, joka kulkee matkasaarnaajana kertomassa kasvatuksen ilosanomaa kansalle.

Pastori Sirkka Pylkkäsellä on myös ilosanoma kerrottavana. Hän toimii lapsi- ja nuorityössä Juvalla ja on yhden päivän viikosta koulussa tapaamassa lapsia ja nuoria. Hän toimii juvalaisessa Paalupaikassa, joka on kirkon ja helluntaiseurakunnan yhdessä ylläpitämä teetupa.

Rehtori Kimmo Tanttu on kiinnostunut Yhdessä elämään -mallista ja kertoo millaisin keinoin Anttolassa puututaan lasten ja nuorten häiriökäyttäytymiseen.

Ammatinvalintapsykologi Tarja Tiainen kertoo kehittelemästään laatuajattelusta. Hän nostaa kaikista tärkeimmäksi laatukriteeriksi yhdessä vietetyn ajan.

Juvalainen Marja Huurinainen kertoo tavallisen arjen merkityksestä kasvattamisessa. Hän on mukana vanhempainryhmässä, joka pohtii tarvitaanko Juvan mallia.

Psykologi Kari Kiianmaa pohtii kasvatuksessa tapahtuneita muutoksia. Hänellä on vuosien kokemus perheneuvolatyöstä.

Copyright: Sari Järn

Kirjallisuutta:

  • Rakkautta ja rajoja kasvatukseen. Anne Eskelinen. Kirjapaja 2000
  • Kasvatuksen myytti. Judith Rich Harris. Art House 2000
  • Auta lasta kasvamaan. Erna Furman. Yliopistopaino 1999
  • Kuuntele lastasi. Piero Ferrucci. Tammi 2000

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

© Nettiradio Mikaeli / Sari Järn 2000