Mixstoppi tarjoaa nuorille päihdepysäkin

Sanna Häkkinen. Copyright: Ida Vauhkonen

Ympäri Suomea perustetaan jatkuvasti lisää nuorille suunnattuja päihdepysäkkejä. Tarkoituksena on tuoda apu lähelle nuorta ja tämän läheisiä. Päihdepysäkkien palvelut ovat keskittyneet ennaltaehkäisevään työhön, jolla pyritään vähentämään päihteiden käyttöä ja minimoimaan päihteiden aiheuttamat haitat.

A-klinikka on perustanut alaisuuteensa nuorisoasemia, joista Mixstoppi avattiin syyskuun loppupuolella Mikkeliin. Raha-automaattiyhdistyksellä on usein hyvin tärkeä rooli päihdepysäkkien rahoittajana. Mikkeliläiselle Mixstopille yhdistys on myöntänyt rahoituksen kolmeksi vuodeksi.


Mitä Mixstoppi tarkoittaa, Sanna Häkkinen?


Mixstopin kolmihenkinen, motivoitunut työtiimi tarjoaa monipuolista päihdehuollon avopalvelua sekä päihteistä riippuvaisille nuorille että heidän läheisilleen. Työntekijät haluavat kertoa päihteistä ja niiden vaaroista jo etukäteen, jotta nuorten päihteidenkäyttö vähenisi.

Mixstopin Sanna Häkkisen mielestä kenttätyöllä on tärkeä rooli päihdehuollossa, koska siinä työntekijät kohtaavat ihmiset kasvotusten. Yleensä kenttätyöllä pyritään alentamaan juuri nuorten kynnystä kohdata apua tarjoavat henkilöt myös uudestaan.


"Meille olet tervetullut ilman ajanvarausta."


Mixstopin toimintaperiaatteet ovat vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus, lääkkeettömyys ja asiakaslähtöisyys sekä tulevaisuudessa myös luovien menetelmien käyttö hoitotyössä. Nuorten ystävien ja vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä Mixstoppiin, jos päihteisiin liittyvät asiat huolestuttavat.


Mikä on kohderyhmänne?
Sannalle työskentely nuorten parissa on kutsumus.


Tanja Hyvärinen (vas.), Sanna Häkkinen ja Anne Jalkanen uskovat asiaansa ja haluavat auttaa nuoria erilaisissa elämän tilanteissa. Copyright: Ida Vauhkonen

Sanna Häkkinen lupaa, että mikkeliläiset kuulevat Mixstopista vielä paljon. Suunnitteilla on yhtä sun toista, mutta nyt työntekijöistä on tärkeintä tiedottaa ihmisille heidän tarjoamistaan palveluista ja avusta.


Haluaisitteko jatkossa kaupungin siipien suojaan?


Mixstoppi on avoinna ma, ke 8-16 ja ti, to 10-18 sekä pe 8-11.
(p. 015-3390570)

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: