Tietoyhteiskunnassa lastensuojelutyö on haasteellista

Copyright: Mervi Sensio

Pelastakaa Lapset ry perustettiin tekemään lastensuojelutyötä Suomessa yli 80 vuotta sitten. Aikoinaan yhdistys vastasi orpolasten hätään. Projektipäällikkö Suvi Kuikka toteaa, että suojelutyö ei ole ainakaan helpottunut aikojen saatossa, sillä lasten ongelmat ovat yhä monimutkaisempia ja niitä on vaikea kohdentaa saati ratkaista. Tietoyhteiskunnassa lastensuojelutyöhön kuuluu esimerkiksi se, että lapsi opetetaan ymmärtämään, että kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Pelastakaa Lapset ry on ollut aina kiinnostunut siitä, mitä lapset lukevat lehdistä, minkälaisia lastenohjelmia lapset katselevat televisiosta ja mitä lapsista ja lasten tekemisistä esitetään mediassa. Se on osa lastensuojelutyötä, Kuikka toteaa. Työhön kuuluu myös osoittaa sellaisia lastensuojelun muotoja, joille on tarvetta.

Tällä hetkellä on tarve vahvistaa lasten asemaa tietoyhteiskunnassa ja antaa lapsille enemmän eväitä selviytyä median ja tietotulvan aiheuttamista vaaroista. Tarpeeseen yritetään vastata muun muassa lapsille suunnattujen nettisivujen kautta, jotka yhdistys avasi Lapsen päivänä 2004. Sivujen tarkoituksena on tukea lasten osallistumista tietoyhteiskuntaan ja parantaa lasten nettilukutaitoa.

Lisäksi Pelastakaa Lapset on mukana nettiturvallisuuskeskusten INSAFE-verkostossa, joka käynnistyi Prahassa noin vuosi sitten. Tämä verkosto tukee eri Euroopan maissa toimivien nettiturvallisuuskeskusten toimintaa. Turvallisuusteeman siivittämänä yhdistys myös kehittää Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE:n kanssa lasten tieto- ja viestintätekniikan (TVT) osaamiskorttia ja ylläpitää nettivihjettä.


Miksi Pelastakaa Lapset on monessa mukana?


Copyright: Mervi Sensio

Tietoyhteiskunta tarjoaa lapselle paljon hyvääkin, Kuikka tietää. Tieto- ja viestintätekniikka tuo kaukana olevat ilmiöt lähelle, jokaisen ulottuville, ja jokainen on oikeutettu saamaan tietoa asioista. Siihen sisältyy paljon mahdollisuuksia, joiden tuominen lapsen ulottuville tarkoittaa, että lapsella pitää olla valmiuksia ymmärtää ja hallita tätä maailmaa jo ennen kuin kaikki portit ovat avoinna. Pelastakaa Lapset ry:n kanta on, että jos lapsi itse osallistuu median tekemiseen, hän näkee, mitä julki näkyvän takana oikeasti on ja oppii siten käsittelemään mediaa itselleen turvallisemmalla tavalla.


Tietoyhteiskunnassa on myös lapselle hyvää tarjolla
Tiukulassa karisee median glamour


Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n Tieken kanssa kehitteillä oleva tieto- ja viestintätekniikan osaamishanke on myös osa tietoyhteiskunnan haltuunottoa. Hankkeessa pyritään luomaan 6-12 -vuotiaille pieniä ja turvallisia polkuja tieto- ja viestintätekniikkaan ja vastaamaan osaamistehtävien kautta kysymyksiin, mitä tieto- ja viestintätekniikka ilmiöineen on ja miten sitä voi hyödyntää. Syksyn 2005 aikana pilottikoulut ja päiväkodit ryhtyvät testaamaan tätä Hiiripiiriksi kutsuttua ympäristöä. Tavoitteena on saattaa aineisto koko ikäluokan ulottuville. Lähtökohtana koko hankkeessa on yksinkertainen ajatus: Suomi tietoyhteiskunnaksi. Jo metrinmittaisen tenavan osaamisen rakentamisesta alkava vahva kansallinen osaaminen takaa, että maan kilpailukyky säilyy ja että ihmiset eivät jää kilpailun armoille vaan heillä on oma näkemys itsestään ja maailmasta.


Seuraavaksi pyörähtelee Hiiripiiri käyntiin


Suvi Kuikka. Copyright: Mervi Sensio

Tulevaisuuden työnä Suvi Kuikka näkee vuorovaikutuksen lisäämisen kansakuntien kesken, sillä siten aito ymmärrys erilaisten kesken lisääntyy ja siten erottuisivat todella tärkeät asiat vähemmän tärkeistä. Kuikan mukaan myös lapsen ääni pitää saada yhä paremmin kuuluviin, sillä lasten sanomassa on paljon tärkeää kuultavaa. Lastensuojelussa haasteet kiteytyvät tietoyhteiskunnan tuomaan ilmiöön, joka on samalla hyvä ja huono. Lapsi pääsee verkoissa mihin tahansa. Kaiken kieltäminen ja rajoittaminen ei ole kuitenkaan Kuikan mielestä oikea tapa suojella lasta, vaan lasta täytyy auttaa itse rakentamaan arvopohjaansa, kysymään ja kyseenalaistamaan myös aikuisen valinnat ja ymmärtämään, että aikuinen ei ole aina se hyvä esimerkki. Aikuinen ei ole aina oikeassa.


Lapsia ei koskaan huomioida riittävästi!
Tulevaisuuden työ?


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: