Saattohoito on pyrkimistä hyvään kuolemaan

Copyright: Nina Kurki

Suomessa toimii neljä saattohoitokotia, joissa annetaan saattohoitoideologian mukaista viime vaiheen hoitoa potilaille, joiden vaikea sairaus on edennyt vaiheeseen, missä keinoja heidän parantamisekseen ei enää ole. Kuitenkin Suomessa kuolee vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä, joista lähes kaikki - joitakin äkillisesti esimerkiksi onnettomuuksissa menehtyneitä lukuun ottamatta - voisivat olla saattohoitopotilaita. Terveydenhuollon laitoksissa ja hoitopaikoissa ei kuitenkaan ole välttämättä resursseja tai aikaa kunnollisen saattohoidon järjestämiseen. Seuraavassa kolme asiantuntijaa pohtii kuolemaan ja kuolevan ihmisen hoitoon liittyviä kysymyksiä.

Kuolemassa ei ole helppoja ratkaisuja
Teologian tohtori, dosentti Martti Lindqvist näkee, että kuolema on yksi kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä terveydenhuollossa ja ihmisten hoitamisessa. Toisinaan lääkärit joutuvat vaikeiden ratkaisujen eteen päättäessään elämästä ja kuolemasta. Päätösvastuuta ei Lindqvistin mielestä voi kuitenkaan kokonaan sysätä kenenkään vastuulle, vaan kuolevan potilaan hoito on hyvin pitkälle potilaan, tämän omaisten ja häntä hoitavien ammattilaisten yhteistä matkantekoa, yhteisen ymmärryksen ja tahdon löytämistä.

Kun ei ole mitään tehtävissä, on niin paljon tehtävää
Vaikka suomalaiset surevat hiljaa, saattohoitokodit ovat kuitenkin täynnä elämää ja monenlaista toimintaa. Hospice-ideologian mukaisesti kuoleva nostetaan ikään kuin kunniapaikalle ja häntä sekä hänen perhettään hoidetaan ja tuetaan moniulotteisesti. TtT Hilkka Sand on tutkinut suomalaisten saattohoitokotien toimintaa reilun kymmenen vuoden ajan, ja hän väitteli aiheesta viime keväänä.

Kuoleman talo on täynnä elämää
Saattohoitokodissa kuolema on jatkuvasti läsnä, ja siitä saa ja halutaankin puhua. Lähestyvästä kuolemasta ei kuitenkaan muistuteta koko ajan, vaan potilasta autetaan elämään viimeiset hetket mahdollisimman täydesti. Sairaanhoitaja Paula Holmela on saattanut vaikeasti sairaita kuolemaan jo viidentoista vuoden ajan.