Vaalijärjestelmä pitäisi vihdoin uusia

Lauri Tarasti. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Kansanvalta uhkaa siirtyä vähitellen Helsinkiin, ellei eduskuntavaalijärjestelmää uudisteta, hallintoneuvos Lauri Tarasti ounastelee. Tällä hetkellä vaalipiirien väliset erot kasvavat koko ajan. Kun Uudeltamaalta pääsee eduskuntaan ensimmäinen ehdokas kerättyään 2,9 prosenttia äänisaaliista, Etelä-Savossa on saatava kasaan 14,3 prosenttia. Kun paikkaluku vielä jaetaan väkiluvun mukaan, Etelä-Savo saa tyytyä nykyään kuuteen edustajaan siinä kun Uusimaa kahmii 33. Tästä seuraa, ettei alueellinen suhteellisuus toteudu koko maassa täysimääräisesti, Tarasti miettii.

Suomalainen kansanvalta täyttää 100 vuotta vuonna 2006. Ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin 1907. Kansanedustuslaitosta perustettaessa pidettiin poliittista ja alueellista suhteellisuutta samanveroisina. Nykyään poliittinen suhteellisuus on noussut tärkeämmäksi, eikä Lauri Tarastin mielestä pääkaupunkiseudulta katsottuna enää aina edes ymmärretä alueellisen suhteellisuuden merkitystä. Siitä on seurauksena, että kansanvalta hivuttautuu Helsinkiin, missä eduskunta ja kaikkien eduskuntapuolueiden keskusorganisaatiot pitävät majaa. Nykyjärjestelmän tilalle Tarasti ehdottaa vaalialuejärjestelmää, jossa paikat jaettaisiin seitsemän alueen kesken poliittisesti asukasluvun mukaan. Näin ihmiset voisivat edelleen kokea omasta vaalipiiristään valittujen kansanedustajien edustavan heitä.


Kansanedustajan on edustettava omaa aluettaan ja tunnettava se
Euroedustajat edustavat koko maata, eivät vain yhtä aluetta


Tarasti vastustaa nykyistä suurempien vaalipiirien muodostamista esimerkiksi lääninrajojen mukaan, koska lääninrajat on teknisiä, kirjoituspöydän äärellä piirrettyjä. Hän havainnollistaa sanomalla, että vaasalaiset voidaan kyllä määrätä asioimaan lääninhallituksessa Turussa, mutta se ei saa heitä kokemaan turkulaisten kansanedustajien ajavan omaa asiaansa. Alueelliset intressit eivät muutu vain vaalipiirejä muuttumalla, Tarasti muistuttelee.

Poliittista suhteellisuutta voitaisiin parantaa viidellä mallilla, ehdotti jo 2000 mietintönsä jättänyt Tarastin johtama vaalitoimikunta.


Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Pyöriteltyään vaalipiiriasioita 37 vuotta erilaisissa vaalitoimikunnissa Tarasti on päätynyt vaalialuejärjestelmän puolestapuhujaksi. Hänestä äänestäjien on voitava kokea valitsemiensa edustajien ajamat asiat yhteisiksi. Tarastin mielestä vaalialuejärjestelmä tekisi itse asiassa mahdolliseksi yhdentää vaalipiirijako ja maakuntajako. Parhaillaan kansanvallan lisäämismahdollisuuksia pohtii myös Kansanvalta 2007 -toimikunta, jonka asiantuntijajäsenenä Tarasti on.


Komiteaa mietityttää, miten voidaan huolehtia äänestysaktiivisuudesta


Kansalaisia lähinnä on kunnallinen päätöksenteko. Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos Lauri Tarasti on näköalapaikalla siinäkin suhteessa, että kunnallisen demokratian yskiminen näkyy tuomioistuimissa valituksina. Tarasti päättelee, että virkamiesten valmistelutyö on nykyään keskeistä ja ellei valtuusto ole aktiivinen, valmistelu jää virkamiesten varaan. Hän muistuttaa, että kuntalaisten pitäisi pyytää aina niin paljon vaihtoehtoja kuin haluaa. Hänestä olisi tärkeää muistaa, että myös kunnallisia kansanäänestyksiä voisi käyttää kuntalaisten tahdon ilmaisemiseen.


Kunnallisten palvelujen järjestämisestä voisi pitää kansanäänestyksiä


Minkälaiset asiat sitten hiertävät kansalaisia ja ilmaantuvat valituksina korkeimpaan hallinto-oikeuteen? Valituksia tehdään etenkin kaavoituksesta ja rakentamisesta. Myös virkavaalit harmittavat tai se, ettei valtuustolle toimiteta riittävästi selvityksiä päätöksenteon pohjaksi.


Kunnallisvalitus on joka miehen valitus
Valitustyypit ovat vuosien mittaan muuttuneet


Tarasti myöntelee, että hallinto on toki jäykkä eikä voi kaikkien virtausten perässä juostakaan ja virkamiehiä löytyy joka lähtöön. Nykyaika on kuitenkin valtaamassa hallintoakin ja valitusten tekeminen hyväksytään jo sähköpostitse. Hallinnossakin on muistettava, että työtä tehdään kansalaisten tarpeiden täyttämiseksi.

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Hallinto on modernisoitunut vauhdilla


Kuntatalouden varjolla runnotaan tällä hetkellä vauhdilla säästöpäätöksiä. Tarasti muistuttaa, että kansalaiskeskustelua kannattaa käydä siitä, mennäänkö uusille urille. Lähdetäänkö yksityistämään, tehdäänkö kuntaliitoksia ja mitä tehdään palvelurakenteelle. Tarasti näkisi mielellään kuntatasolla näistä asioista myös kansanäänestyksiä. Valtioneuvosto käynnistää parhaillaan laajaa selvitystä palvelurakenteesta. Tarasti muistuttaa, että palvelujen tarjoaminen kuntalaisille ei saa olla kuntarajoista kiinni ja pitäisi pikemminkin maakuntarajoja luontevina.


Palveluja on luontevinta kehittää maakuntarajojen sisällä


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: