Miten sujuu vanhuus hyvinvointivaltiossa?

Copyright: Mervi Sensio

Mikä mättää vanhustenhuollossa vai mättääkö mikään? Missä ja miten vanhukset asuvat nyt ja tulevaisuudessa? Ratkaiseeko raha, millaista huolenpitoa kukin ikäihminen tässä hyvinvointivaltiossa saa? Ylilääkitäänkö vanhuksia siinä toivossa, että heille kelpaa yksinkertainen elämä laitoksen pedissä? Rankkoihin kysymyksiin vastauksia etsivät ylilääkäri, omaishoitajien puolestapuhuja ja vanhustyönjohtaja. Modernin palvelutalon johtaja ja asukas puolestaan kertovat, miten palvelutalossa eletään tänään. Kansa kommentoi vanhusten kohtaloita omista kokemuksistaan.

Avohoito ei ole säästökohde
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan osaston ylilääkäri Tiina Huusko sanoo, vanhusten elämää pitää oppia arvostamaan. Vasta sitten vanhustenhuolto kehittyy. Esimerkiksi pienikin viivyttely kuntoutuksessa voi romuttaa hyvän loppuelämän. Jotta vanhusväestö saa ansaitsemansa hyvän elämän, kotona asumiseen ja kuntoutukseen on satsattava ilman, että sillä haetaan säästöjä.

Omaishoito korvaa laitoshoidon
Suomessa on noin 300 000 selkeää omaishoitotilannetta, mutta vain noin 24 000 perhettä saa omaishoitajalle kuuluvaa tukea. Yhteiskunnan pitäisi kuitenkin huolehtia, että kodeissaan jatkuvasti omaistaan hoitavat saavat kaiken tarvitsemansa avun, sillä he ovat yhteiskunnalle korvaamattomia. Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry:n järjestöpäällikkö Merja Purhonen toteaa, että yhä useammin omaishoito korvaa laitoshoidon.

Säilykepurkista huolenpitohotelliin?
Mikkelissä kehitetään palvelurakenteita vanhuksille valtakunnallisten linjausten mukaan; vanhusten toivotaan asuvan yhä pitempään kotona. Kun ikäihminen ei enää siellä pärjää, hänen on päästävä jonnekin, jossa vähintään perushuolto pelaa. Vaihtoehtoja asumiseen löytyy kunnon mukaan, mutta usein hoivapaikkaa joutuu jonottamaan. Mikkelin kaupungin vanhustyönjohtaja Marjaana Pulkkinen toteaa, että rahat ovat tiukassa eikä helpotusta tule, sillä hoivaa tarvitsevia on yhä enemmän ja päättäjät vaativat säästöjä.

Copyright: Mervi Sensio

Graanin palvelutalo on kuin hotelli
Mikkelissä sijaitsevan Graanin palvelutalon arvoissa painotetaan yksilöllisyyttä, sosiaalisuutta ja elämänlaatua. Jokaiselle asukkaalle räätälöidään palvelupaketti oman kunnon mukaan. Johtaja Ulla Purmosen mukaan palvelutalo ei ole pitkäaikaissairaan vuodepotilaan paikka. Talo on vain yksi osa vanhustenhoidon palapeliä. Johtaja uskoo, että kaikkia perinteisiä vanhusten hoito- ja hoivapaikkoja tarvitaan jatkossakin.

Palvelutalossa on aika nauttia
Eläkeläinen Väinö Mikkonen, 80, on sairastellut pari vuotta. Pitkän sairaalahoitojakson jälkeen Mikkonen päätyi kuntoutussairaalaan, josta häntä ei laskettu enää yksin kotiin asumaan. Mikkosen mielestä onneakin oli matkassa, sillä kuntoutusjakson jälkeen hän pääsi uudennihkeän palvelutalon asukkaaksi. Jo tutustumisreissulla Mikkonen tykkäsi talon tyylistä.


Mikä mättää vanhustenhuollossa? Ida Vauhkonen kävi jututtamassa mikkeliläisiä.


Nettiradio Mikaelin arkistosta: