Tavoitteena työpaikat ja yhteistyö

Järjestöjen tarjoamat työpaikat ovat olleet kysyttyjä ympäri maan. Mikkelissä vireillä oleva järjestökeskus-projekti tuo toteutuessaan työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille, ja järjestöille oman talon.

Päivi Lindström Järjestökeskus- projektin myötä eri järjestöt pääsevät toimimaan yhdessä toisten järjestöjen kanssa. Järjestöt ovatkin esittäneet toiveita yhteistyöstä. Yhteistyön myötä järjestöt saavat mm. mahdollisuudet uudistaa toimintaansa.

Päivi Lindström Työväen Sivistysliiton opintokeskuksesta vetää Järjestökeskus- projektia. Hän ei kuitenkaan halua korostaa omaa rooliaan, vaan muistuttaa projektin perimmäisestä ideasta, yhteistyöstä.
-En minä johda tätä yksin, se olisi ihan liian uuvuttavaa. Yhdessä on mukavampi työskennellä, ja sehän tässä on ideanakin:kumppanuus!

Järjestökeskus-hankkeen hyödyt eivät rajoitu pelkästään järjestöjen toivomaan yhteistyöhön. Hanke tarjoaa mm.julkishallinnolle selkeän yhteistyökumppanin esimerkiksi palvelujen tuottamiseen. Työttömät työnhakijat saavat uusia työllistymis- ja harjoittelumahdollisuuksia. Järjestökeskus-hanke antaa mahdollisuudet myös kansalaisaktiivisuuden lisäämiseen.
-Vapaaehtoistyö on tärkeää. Sen avulla estetään pitkäaikaistyöttömien syrjäytyminen, Päivi Lindström tarkentaa.

Millaisia hommia vapaaehtoisille?
Mitä palkalliseen työhön päässeet tekisivät?
Millainen palkka heillä olisi?

Yksi järjestökeskus-projektin keskeisimmistä asioista on yhteinen talo. Järjestötalon tulisi olla kaikille käypä, eli sellainen, jonne kaikki voisivat tulla tarpeen mukaan. Tavallinen virastohuoneisto kerrostalosta ei tule kuuloonkaan. Lindströmillä on mielessään valmis rakennus, jonne hän mieluusti perustaisi järjestötalon.
-Näen jo sieluni silmin ne puutarhatuolit siellä kesäisellä pihalla, hän hymyilee.

Millainen rooli talolla tulisi olemaan?
Mitä talon tulisi tarjota?
Projektin rahoitus?
Milloin selviää, miten hankkeessa käy?

Raija Pehkonen ja Ritva Salminen Suomen Punaisen Ristin Mikkelin osasto on mukana järjestökeskus-projektissa. Suomessa vakiintuneen aseman saanut järjestö lähti mukaan projektiin toiveikkain mielin. Ritva Salminen ja Raija Pehkonen SPR:stä kertovat odottavansa hankkeen toteutumista innolla. Hankkeen myötä heille avautuisi uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa. Myös uusien ideoiden saaminen toisilta- ja omien tarjoaminen muille, on heidän mielestään hyvä juttu.

Mistä saitte idean lähteä mukaan järjestökeskus-projektiin?
Antaako hanke SPR:lle jotain lisäarvoa?
Antaako hanke mahdollisuuksia tehdä asioita, jotka muuten jäisivät tekemättä?
Millaisia mahdollisuuksia työttömille ja vapaaehtoistyötä tekeville?


Yhteisen talon saaminen olisi Pehkosen ja Salmisen mielestä kerrassaan loistavaa. Heille talosta olisi hyötyä välittömästi. Tällä hetkellä mm. kokoontumistilojen puuttuminen vaikeuttaa toimintaa, mutta järjestötalon myötä siitäkin ongelmasta päästäisiin.
-Kyllä sitä oikein onnellisena odotellaan. Jos vaan sellanen tulis tänne, huokailee Ritva.

Millaisia toimintoja talossa voitaisiin harrastaa?
Mitä yhteistä järjestöt voisivat talossa järjestää?
Pystyisikö hanke lähentämään vanhoja ja nuoria ja edistämään kansainvälisyyttä?


Lisää projektitoiminnasta

© Nettiradio Mikaeli / Sanna Miettinen 1999