"Enemmän apuja, vähemmän vaippoja ja tabuja"

Joulukuun kolmantena vietetään kansainvälistä vammaisten päivää. Teemaan liittyen Invalidiliitto haluaa muistuttaa kaikille ihmisille kuuluvista perusoikeuksista: itsemääräämisoikeudesta, oikeudesta yksityisyyteen ja perheeseen, oikeudesta osallistumiseen ja liikkumiseen, oikeudesta turvallisuuteen ja oikeudesta hyvään kohteluun.

Nämä oikeudet perustuvat "yhteiskunta kaikille"-ajattelutavan pohjalle. Kaikkien yhteiskunta huomioi yksilön tarpeet riippumatta hänen iästään, sukupuolestaan, vammaisuudestaan tai rodustaan. Vammaispoliittiseen ohjelmaan kirjattu yhteiskuntamalli joustaa ja sopeuttaa toimintonsa, rakenteensa ja järjestelmänsä niin, että kaikilla sen jäsenillä on periaatteellinen mahdollisuus tasavertaisuuteen. Silti vammaisen ihmisen tasavertaisuus ei ole mikään itsestäänselvyys, edes hyvinvointivaltiossa.

Pyörätuolia käyttävä Kauko Väisänen toimii aktiivisesti Invalidiliiton vapaaehtoistehtävissä, mm. Mikkelin Seudun Invalidiyhdistyksen puheenjohtajana. Hän vammautui itse 17-vuotiaana auto-onnettomuudessa. Vaikka neliraajahalvautunut Väisänen tarvitsee päivittäisiin toimiinsa henkilökohtaista avustajaa, on hänen elämänsä yleisellä mittapuulla mitattuna itsenäistä ja omaehtoista. Parantamisen varaa kuitenkin on, esimerkiksi itsenäiseen liikkumiseen ja pätevien avustajien saatavuuteen liittyvissä tekijöissä.

Kohdellaanko vammaista ihmisenä vai säälin kohteena?
Mitkä perusoikeudet eivät vielä ole toteutuneet?
Pystyykö vammainen ihminen osallistumaan muiden tavoin?
Avustajien pätevyys ja riittävyys?
Onko jokaisella mahdollisuus asua omassa kodissaan, perheensä kanssa?
Säilyykö ihmisten tietosuoja laitoksissa?

Linkkejä Nettiradio Mikaelin arkistoon:

Puheenvuoroja vammaisuudesta ja tasa-arvosta
Järjestöt ihmisoikeuksien puolustajana
Potilasvahinkolakiin muutoksia

© Nettiradio Mikaeli / Vesa Tikkanen & Kirsti Vuorela 1999