Cadismia arkipäivän arkkitehtuurissa

Jokaisella aikakaudella on mieltymyksensä kauneuteen. Arkkitehtuuri kertoo vuosisatojen ajalta kunkin aikakauden kauneuskäsityksestä ja tyylisuunnista. Tekniikan kehitys on nähtävissä selkeästi tämän postmodernin ajan arkkitehtuurissa.

Risto Viitalalla on mielenkiintoisia, havaintoihin perustuvia, ajatuksia 1980-90 -lukujen arkkitehtuurista. Hänen mielestään tietokoneavusteisen suunnittelun vaikutukset arkkitehtuuriin ja rakennussuunnitteluun ovat näkyvillä tuttuina piirteinä ja elementteinä ympäristömme rakennuksissa. Tätä tietokoneavusteisen suunnittelun sormenjälkeä hän kutsuu cadismiksi.


Mitä cadismi on?
Miten cadismi näkyy Pieksämäellä?


Ymmärtääkseen tätä päivää ja nähdäkseen tulevaisuuteen on tunnettava mennyttä. Sama pätee arkkitehtuurissakin. Vaikka vanhat totuudet löydetään eri aikakausina uudestaan, on jokaisen aikakauden muotoilu ajalleen ominaisena arvokasta. Kauneusihanteet vaihtelevat aikakausittain, mutta ihmisen määritelmässä kauneudesta on jotakin pysyvää.


Cadismi kertoo kulttuurievoluutiosta
Cadismi on aikansa kuva
Mitä on kauneus?


On haasteellista pysähtyä tutussa ympäristössä ja todella katsoa ympärilleen etsien merkkejä cadismista. Arkipäiväiset ostoskeskukset näyttävätkin mielenkiintoisilta, kun havaitsee tuttuja suunnitteluobjekteja tietokoneavusteisista suunnitteluohjelmista. Suorakaiteet, lasipinnat ja pyöreät muodot erottuvat katsojan silmään uudenlaisina, eri tavalla merkityksellisinä yksityiskohtina rakennuksista. Cadismi on hyvä esimerkki ympäristön havainnoinnista ja havaintojen pohdiskelusta.

© Nettiradio Mikaeli / Johanna Jalkanen 2000