Kanttila 2001 soi jo kuudetta kertaa

 Copyright: Kari Lemmetty

Pieksämäen maalaiskunnassa Kanttila Soi...laulaa...tanssii ja näyttelee tänä vuonna jo kuudetta kertaa. Tapahtuma järjestettiin vanhan tavan mukaan Pieksämäen maalaiskunnan kunnantalolla ja sen pihaympäristössä. Kanttila Soi on mainio näyte seudun käsityötaidon osaamisesta ja yhteistyöstä.

Pieksämäen maalaiskunta tarjoaa harrastajajärjestöille mahdollisuuden tuoda esille maaseudun vahvuuksia ja lisätä seudullista markkinointia. Samalla tuotetaan monipuolisia vapaa-ajan palveluja ja edistetään viihtyvyyttä Pieksämäen maalaiskunnassa.

"Projekti läksi alunperin käyntiin - kuten projekti monesti lähtevät - ruohonjuuritasolta, ihmisten välisistä keskusteluista. Heräsi ajatus monipuolisen musiikkitapahtuman järjestämisestä Pieksämäen maalaiskuntaan. Kanttila Soi tapahtumalla pyritään edistämään ja tekemään tunnetuksi kulttuurin monipuolista harrastamista", kertoo Pieksämäen maalaiskunnan kulttuurivastaava Merja Parkkinen.

Merja Parkkinen. Copyright: Kari Lemmetty
Mikä on Kanttila Soi ja miksi se soi?
Kenelle tapahtuma on suunnattu ja mikä on sen merkitys Pieksämäen maalaiskunnalle?


Kanttila Soi on koko perheen tapahtuma. Siihen on helppo osallistua senkin vuoksi, että kaikille on sinne vapaa pääsy. Tapahtuman toteuttamiseen osallistuvat kaiken ikäiset, ja myös osallistujat ovat eri-ikäisiä. Tilaisuuden koordinoi ja järjestää maalaiskunta, mutta sen tekijät tulevat paikkakunnan eri järjestöistä. "Kanttila Soi -tapahtuma lisää asukkaiden tyytyväisyyttä kotiseutuun, edesauttaa ja elävöittää seutua, antaa potkua seuroille ja yhdistyksille, sekä mahdollistaa uusien kontaktien syntymistä eri järjestöjen välillä", Merja Parkkinen toteaa.


Mikä on Kanttila Soi -tapahtuman taloudellinen hyöty?


Tänä vuonna kävijöitä Kantti Soi -tapahtumassa oli 4 000 - 5 000 henkeä. Kustannukset kunnalle ovat noin 50 000 mk. Osa työstä tehtiin talkoina, ja sen osuudeksi on arvioitu noin 10 000 mk. "Järjestelyporukkaa meillä oli noin 300. Esiintyjille ei pääsääntöisesti makseta palkkaa ja hyöty mikä heille tulee, on tapahtuman mainonnan ja markkinoinnin kautta avautuvat työtilaisuudet ja pihamarkkinoista saadut myyntitulot", Parkkinen kertoo.

Copyright: Kari Lemmetty

Ensi vuoden varalle suunnitelmat ovat jo olemassa. Vuonna 2002 Kanttila Soi lauantaina elokuun 17. päivänä, ja mukaan ovat jo ilmoittautuneet Maaseudun sivistysliitto ja Maasseutuseura. Luvassa on myös ainakin kaksi isoa näyttelya ja koko perheen konsertti.


Millainen Kanttila Soi ensi vuonna?


Tämän jutun on tuottanut Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusyksikkö, Nikkarila, Pieksämäellä osana Digimetsä-hankettaan.