Taidetta tarvitaan mielen ja kehon lääkkeeksi

Veikko Karskela. Copyright: Mervi Sensio

Veikko Karskela on kuvanveistoa harrastava lääkäri. Taiteen tekeminen ja kokeminen ovat hänelle myös terveyden edistämistä. Karskela nimittäin uskoo, että taiteen avulla ihminen pystyy purkamaan ahdistuksiaan, käsittelemättömiä tunteitaan ja ongelmiaan, jotka taas vaikuttavat ihmisen fyysiseen terveyteen. Jokainen ihminen tarvitsee taidetta, Karskela vakuuttaa. Erityisesti sitä pitää saada sairaaloihin ja vanhainkoteihin, jotta niissä elävät saavat toivoa ja paranevat fyysisistä sairauksistaan nopeammin.

Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, hypnoosilääkäri ja kuvanveistäjä Veikko Karskela uskoo, että taide edistää terveyttä, koska se vaikuttaa vahvasti tunteisiin. Tutkittua tietoa aiheesta on vasta vähän, mutta sen sijaan faktaa löytyy siitä, että ihmismielen psyykkinen ongelma voi vaikuttaa ruumiilliseen sairauteen tai jopa aiheuttaa niitä. Ja kun kerran psyykkiset syyt vaikuttavat sairastamiseen, niin miksei myös terveyteen, Karskela toteaa. Taiteen lajeja tai arvokkuustasoa Karskela ei halua rajata mitenkään, sillä terveyden edistämiseen voi kelvata hyvä tai huono, mittava tai vaatimaton taide. On ihmisestä itsestään kiinni, minkälaisen taiteen avulla kukin itseään hoitaa. Pääasia on, että taiteen kohtaaminen pistää miettimään.


Mikä sija taiteella pitäisi olla ihmisen elämässä?
Tutkimuksia taiteen merkityksestä terveydelle?


Ihminen siis tarvitsee taidetta itsensä kehittämiseen, rakentamiseen ja pärjätäkseen tässä maailmassa. Veikko Karskela toivoo, että asia otettaisiin vakavasti ja taidetta ryhdyttäisiin viemään esimerkiksi laitoksiin. Vanhainkodeissa elävien vanhusten elämänhalu nousee varmasti taiteen avulla. Ikäihmisten mielialan nostamista olisi myös se, että heidän tarinoissaan kulkevaa kulttuuriperintöä haluaisivat kuulla muutkin kuin naapuripetien mummot. Nuoremmat sukupolvet saisivat isovanhempien tarinoiden kautta tietoa itsestään ja juuristaan ja siinä samalla mummot ja vaarit tuntisivat itsensä kulttuuriperinnön siirtäjinä taas tärkeiksi. Käytännössä vanhainkodin kustannustehokkaan päivärytmin rikkominen vaikkapa taide-elämyksillä ei ole yksinkertaista. Tämän ajan potilastyö on enemmän rahojen kuin potilaiden hoitamista, Karskela mainitsee.


Miten laitoksiin saadaan taidetta?
Miksi juuri taidetta?


Myös taiteen tekeminen on terapiaa ihmismielelle, Karskela tietää. Hän pitää hyvänä paineiden purkamiskeinona esimerkiksi kirjoittamista. Kirjoittaminen käy hyvin taiteen lajista ja paperille voi yhtä lailla piirustaa runoja tai tuskaisen olotilan syitä. Usein murheet valuvat kynää pitkin paperille ja jäävät sinne.


Kirjoita tuska paperille
Lääkäri laittaa potilaansa kirjoittamaan


Copyright: Suvi Härkönen

Karskelan mukaan yhteiskunta oireilee tänä päivänä voimakkaasti siksi, että taidetta ja kulttuuria ei arvosteta tarpeeksi. Taiteelle ei saada rahaa, taideaineita opetetaan kouluissa liian vähän, taidetta ei saada riittävästi näkyviin, eikä varsinkaan sellaisten ihmisten ulottuviin, jotka sitä nimenomaan tarvitsevat. Yhteiskunnassa tehdään mieluiten vain sellaista, mikä tuottavat taloudellisesti. Karskela myös huomauttaa, että taide ja viihde ovat eri asioita. Viihdettä maailma on pullollaan, mutta se ei vaikuta terveyteen samalla positiivisella tavalla kuin taide. Viihde tarjoaa ihmiselle valmiita tunteita, taide jää mieleen ja taideannoksesta riippuen vaikuttaa ihmisen elämään vielä pitkään kokemisen jälkeen.


Miten taiteen pula näkyy yhteiskunnassa?
Suomalaiset eivät ole hoksanneet kulttuurin ja taiteen merkitystä?


Nettiradio Mikaelin arkistosta: