Miten käy kirjan verkossa?

Copyright: Nina Kurki

Ensin tuli tekniikka, sitten alettiin ihmetellä sisällön perään. Internetin kehitys on karkeasti luonnehtien kulkenut tässä järjestyksessä ainakin Suomessa. Sisällöntuotanto maksaa, mutta halukkaita maksajia ei alkuinnostuksen jälkeen tahdo löytyä. Mitä mieltä kirjailijat ovat Internetistä kirjallisuuden julkaisukanavana? Mihin he käyttävät sitä itse? Ovatko tekijänoikeudet vaarassa? Voisiko kirjailijakin tahkota netistä rahaa? Neljä kirjailijaa kertoo näkemyksiään uuden teknologian ja vanhan kulttuurin rinnakkaiselosta.

Internet tärkeä materiaalipankki nuortenkirjailijalle
Lasten ja nuorten kirjoja kirjoittava Harri István Mäki käyttää Internetiä monipuolisesti hyväksi työssään. Hän suhtautuu Internetin tuomiin mahdollisuuksiin positiivisesti, mutta ei usko verkon syrjäyttävän kirjaa sen perinteisessä muodossa.

Tekijänoikeudet verkossa ongelmallisia
Internetiä on mahdotonta valvoa, ja sieltä löytyykin luvatonta materiaalia vaikka kuinka. Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja Jarkko Laine toteaa, että verkossa julkaiseminen tarkoittaa käytännössä tekijänoikeuksistaan luopumista. Hän näkee kuitenkin Internetin mahdollisuutena, jonka ongelmiin keksitään kyllä ajastaan ratkaisu.

Internetistä lukijoita harrastajakirjoittajille
Neljän Länsi-Suomen alueen taidetoimikunnan yhteishanke Rihmasto julkaisee harrastajakirjoittajien tekstejä, mutta ei ole mikään julkaisuautomaatti. Tasoa pidetään yllä karsimalla ja editoimalla tekstejä.

Internet, kirjallisuuden maailmanlaajuinen arkisto
Kirjailija Markku Toivonen näkee Internetin maailmanlaajuisena arkistona, mistä olisi löydettävissä klassikoiden lisäksi myös uudempaa kirjallisuutta. Hän toivoo, että myös kotimaisia klassikoita digitoitaisiin verkkoon kaikkien saataville.

Kirjailija ja Internet - Kyselytutkimus Pirkkalaiskirjailijoiden Internetin käyttötottumuksista ja suhtautumisesta verkkokirjallisuuteen
Suomen kirjallisuuden proseminaariesitelmä Tampereen yliopistossa 12.12.2001. Esitelmän on laatinut Nina Kurki.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: