6 Pohdintaa

Vastaajista kolmannes ei käytä Internetiä ollenkaan. Määrä tuntuu korkealta, mutta ei poikkea itse asiassa juurikaan Suomen keskiarvosta. TV1:n Verkkoyhteys-ohjelmassa esitetyn tutkimuksen mukaan 39,2 prosenttia suomalaisista on Internetin kotikäyttäjiä ja 37 prosenttia on käyttänyt verkkoa viimeisen viikon aikana. Toisaalta ei ole edes realistista odottaa, että kaikki suomalaiset ryhtyisivät Internetin käyttäjiksi, ainakaan ihan lähitulevaisuudessa. Kaikki kirjailijatkaan tuskin lähtevät mukaan verkkojulkaisemiseen, vaikka se yleistyisikin nykyisestään. Kehitys vie aikaa. Muutos voi kääntyä jopa ennalta arvaamattomaan suuntaan.

Tutkimusaineistoni perusteella voi hyvin sanoa, että kirjailijat ovat pääosin terveen skeptisiä verkkojulkaisemista kohtaan. Kriittisyyttä esiintyy, mutta totaalista tuomitsemista vähemmän. Verkko nähdään yleisesti soveliaana tiedotus- ja markkinointikanavana, mutta vain harvoissa vastauksissa julkaisemiskanavana ja niissäkin varauksella. Näytön asettamat rajoitukset ja tietokoneen estetiikassa esiintyvät puutteet nähdään monessa vastauksessa verkkojulkaisemisen esteinä. En kuitenkaan ottanut kyselylomakkeessani lainkaan huomioon mahdollisesti tulevaisuudessa yleistyviä kannettavia lukulaitteita tai sähköistä paperia. Joku vastaaja olisi hyvin voinut uskoa elektronisen kirjan tulevaisuuteen ja paperittomuuden yleistymiseen, vaikka ei Internetissä julkaisemista kannatakaan. Mahdollisessa jatkotutkimuksessa verkkojulkaiseminen ja elektroninen kirja lienee syytä erottaa toisistaan.

Naisten ja miesten välillä ei ole selkeitä eroja. Syynä tähän voi olla se, että tutkimusotokseni on varsin pieni. Otoksessa naisia on yli puolet vähemmän kuin miehiä, samoin kyselyyn vastanneissa. Vastanneet naiset ovat pääosin 1950-luvulla syntyneitä tai sitä nuorempia. Voi olla, että vanhemmat naiset ovat jättäneet vastaamatta kyselyyn, koska eivät esimerkiksi ole tunteneet, että asia koskee heitä millään tavalla.

Iän kohdalla kyselylomakkeessa on ikävä virhe. Syntymävuodet lähtevät vuodesta 1920, vaikka lomaketta on lähtenyt myös sitä ennen syntyneille. Lomakkeessa on muutenkin kehittämistä. Ainakin verkkojulkaisemisen muotokieli on syytä nostaa esille omana aihealueenaan, samoin kuin tekijänoikeudet.

Taakse - Sisältö - Eteen

Takaisin