Lähteet

Tutkimusaineisto

KIRJAILIJA JA INTERNET. Postitettu lomakekysely Pirkkalaiskirjailijoille syksyllä 2001. Kyselyvastaukset (23 kappaletta).

Painetut

EKHOLM, KAI 1999 Kohti sähköistä kirjallisuutta. - EKHOLM, KAI - JÄRVINEN, AKI Digitalisoituva julkaisukulttuuri. Tampere: Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

ESKELINEN, MARKKU 1997 Digitaalinen avaruus. Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY.

HERKMAN, JUHA 2001 Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Tampere: Vastapaino.

ISOMÄKI, HANNAKAISA 1999 Ontot tarinat: tietojärjestelmäammattilaisten ihmiskäsityksiä. - ERIKSSON, PÄIVI - VEHVILÄINEN, MARJA (toim.) Tietoyhteiskunta seisakkeella. Teknologia, strategiat ja paikalliset tulkinnat. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

JÄRVINEN, AKI 1999 Kirjan, lukijan ja julkaisemisen digitalisoituva kulttuuri. - EKHOLM, KAI - JÄRVINEN, AKI Digitalisoituva julkaisukulttuuri. Tampere: Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

MYLLYLÄ, RIITTA 1998 Läsnä ja poissa. Leena Krohn verkossa. - Kirjastolehti 3/1998.

STENIUS, TIINA 2001 Niina ja Seitan kauhea nettiromaani. - Kotiliesi 8/2001.

Painamaton

Jarkko Laineen haastattelu 6.10.2001. Haastattelijana Nina Kurki.

Eero Ropon haastattelu 31.10.2001. Haastattelijana Nina Kurki: aiheena koulun ja opettajan monimuotoistuvat roolit.

KROHN, LEENA 1998 Toivo ja teknologia. Esitelmä kirjastojen kirjallisuusseminaarissa 24.9.1998. Tieto haettu 6.9.2001.

VERKKOYHTEYS. Ajankohtaisohjelma. Esitetty 5.12.2001 TV1-kanavalla.

Taakse - Sisältö - Eteen

Takaisin