2.3 Aktiivinen käyttäjä ja ehdoton ei-käyttäjä

Nostan aineistosta esille kaksi tutkimukseen vastannutta, jotka edustavat mielipiteidensä ja käyttötottumuksiensa puolesta tutkimusaineiston ääripäitä.

MKB3 käyttää Internetiä päivittäin ja monipuolisesti tiedonhakuun, yhteydenpitoon, mielipiteenvaihtoon, tiedottamiseen, tiedonsiirtoon sekä luovan kirjoittamisen opettamiseen. Hänellä on omat kotisivut ja hänen tekstejään on julkaistu verkossa. Julkaistut tekstit ovat sekä kaunokirjallisia että tiedottavia, ja lisäksi hän on julkaissut verkossa luovan kirjoittamisen oppimateriaaleja. MKB3 on lukenut verkosta myös muiden kirjailijoiden kirjoittamia tekstejä (Leena Krohn) ja kannattaa pienimuotoista verkossa julkaisemista. Lisäksi hänen mielestään kirja ja kirjallisuus voisivat hyötyä Internetistä tiedotus- ja markkinointimielessä. Hän on kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, ettei verkkokirjallisuus korvaa painettua kirjallisuutta nyt eikä tulevaisuudessakaan. Tämä onkin aineistossani yleinen linja. Kukaan ei ole "hurmosmaisesti vaipunut nettikirjallisuuden lumoihin" (MKB3), vaan suhtautuu verkkoon hyvin kriittisesti.

Toista ääripäätä edustaa MED20, joka ei käytä koskaan Internetiä, koska siellä ei ole mitään kiinnostavaa. Hänellä ei ole omia kotisivuja, eikä hän halua, että hänen tekstejään julkaistaan verkossa. Kuitenkin hänen piirroksiaan on julkaistu verkossa, ja hän on käsikirjoittanut yhden CD-ROMin. Hän näkee MKB3:n tapaan, että kirja ja kirjallisuus voivat hyötyä Internetistä kaupallisesti. Kirjan ja Internetin yhteiseen tulevaisuuteen MED20 suhtautuu erittäin pessimistisesti. Vastaaja on ilmeisesti kuitenkin ollut jotenkin tekemisissä Internetin kanssa, koska hänen piirroksiaankin on julkaistu siellä. Ja mikäli on todella niin, ettei hän koskaan käytä Internetiä, jää ihmeteltäväksi, kuinka hän tietää, ettei siellä ole mitään itseään kiinnostavaa. Perimmäinen syy käyttämättömyyteen voi hyvin olla toinen kuin vastaajan ilmoittama: kielteinen suhtautuminen, uuden teknologian pelko, puutteet välineen hallinnassa tms.

Taakse - Sisältö - Eteen

Takaisin