5 Kirjallisuus ja Internet tulevaisuudessa

5.1 Käyttäjien näkemys

Lähes kaikki Internetiä käyttävät kirjailijat ovat sitä mieltä, että verkko ei uhkaa kirjan asemaa. Asiaa perustellaan pääosin kahdella tavalla. Ensiksikin kirja ja Internet ovat kaksi täysin eri asiaa ja sellaisina pysyvätkin. MKB8 kuvaa eroa siten, että hän näkee näiden kahden suhteen samanlaisena "kuin humanistiprofessorin ja hänen tekniikasta kiinnostuneen kaukaisen sukulaispoikansa". Toiseksi näkemystä perustellaan sillä, että "kirjallisuus on isäntä ja Internet renki" (MKC10). Tämän näkemyksen mukaan Internetin rooli on pikemminkin tukea kirjallisuutta kuin huojuttaa sen asemaa. Internet toimii lähinnä lukijan ja kirjailijan välisenä siltana, tietolähteenä ja markkinointikanavana.

Monessa vastauksessa perustellaan, miksi kirja on ylivertainen suhteessa Internetiin. Kirjan lukeminen kuvaruudulta on "tympäisevä lukukokemus jo pelkästään välineenkin takia" (MKB3). Myös kirjan fyysisyys todetaan vahvuudeksi. MKB4 ja MKD17 visioivat, että tulevaisuudessa kirjaa arvostetaan jopa nykyistä enemmän. MKD17 arvelee, että kun verkko ruuhkautuu ja laajenee vielä entisestään, "kirja tulee löytämään sijansa luotettavana, hallittavana, kompaktina ja esteettisesti kokonaisena". MKB4 nostaa esille A- ja B-luokan kansalaiserojen syventymisen. Hän arvelee, että tietyissä väestöryhmissä (vähävaraiset, työttömät ja ikäihmiset) kirjan arvo tulee kasvamaan.

Kaikki vastaajat ikään tai sukupuoleen katsomatta tuntuvat olevan kirjan säilymisestä varsin yksimielisiä. MKB3:n sanoin: "painettua kirjaa ei korvaa mikään virtuaalinen kirja. Pelkkä ajatuskin on älytön!"

Taakse - Sisältö - Eteen

Takaisin