2 Internetin käyttötottumuksista

2.1 Käyttäjät

Vastaajista kaksi kolmasosaa käyttää Internetiä. Nämä ovat pääosin aktiivisia käyttäjiä: kymmenen vastaajaa käyttää Internetiä päivittäin, neljä vähintään kerran viikossa ja ainoastaan yksi muutamia kertoja kuukaudessa. Kuvio 1 havainnollistaa eri ikäryhmien käyttäjien ja ei-käyttäjien suhteita.

Lähes kaikki vastaajat käyttävät Internetiä tiedonhakuun ja yhteydenpitoon. Hieman yli puolet käyttää Internetiä myös tiedottamiseen ja tiedonsiirtoon. Neljä käyttää sitä mielipiteenvaihtoon ja kaksi ilmoittaa käyttävänsä sitä myös johonkin muuhun. Toinen viittaa pankkipalveluihin, ja toinen opettaa verkon kautta luovaa kirjoittamista. Kuvio 2 havainnollistaa, mitä Internetin palveluja käytetään (kuvio 2).

WWW (World Wide Web)14
sähköposti15
FTP-tiedonsiirto1
keskusteluryhmät2
postituslistat6
IRC - reaaliaikainen keskustelu0
muu2


Taakse - Sisältö - Eteen

Takaisin