Liite 1

Kirjailija ja Internet

Teen Tampereen yliopistossa selvitystä kirjailijoiden Internetin käyttötottumuksista sekä siitä, kuinka kirjailijat suhtautuvat Internetiin kirjallisuuden julkaisukanavana. Aineistoa käytetään tilastollisesti, henkilöllisyyden paljastavia tietoja ei julkaista. Mikäli mahdollista, vastaa kyselyyn välittömästi (jottei vastaaminen unohdu).

Selvityksen tulokset ovat luettavissa Nettiradio Mikaelissa viimeistään tammikuussa 2002. Pyydettäessä raportti voidaan lähettää myös kotiosoitteeseesi. Pyynnön voit osoittaa joulukuussa 2001 tai tammikuussa 2002 Taideaineiden laitokselle: Markku Ihonen, Taideaineiden laitos, 33014 Tampereen yliopisto.

Ympyröi lomakkeesta sopivin vaihtoehto, jollei toisin ole mainittu. Mikäli aiot palauttaa lomakkeen faxilla, käytä kuulakärkikynää.

Ystävällisin terveisin
Nina Kurki

1. Syntymävuosi a) 1920-1929 b) 1930-1939 c) 1940-1949 d) 1950-1959 e) 1960-1969 f) 1970-1979

2. Olen a) nainen b) mies

3. Asuinpaikka
a) pääkaupunkiseutu (Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen)
b) muu iso kaupunki (vähintään 100 000 asukasta)
c) pienempi kaupunki
d) maaseutu

4. Mitä Internetin palveluja käytät? (voit valita useita vaihtoehtoja)
a) www (world wide web)
b) sähköposti
c) FTP-tiedonsiirto
d) keskusteluryhmät
e) postituslistat
f) IRC - reaaliaikainen keskustelu
g) muu, mikä:
h) en käytä Internetiä

5. Mikäli et käytä Internetiä, mikä on tärkein syy?
a) ei ole yhteyksiä kotona
b) ei ole mahdollisuuksia käyttää Internetiä missään
c) Internetissä ei ole mitään itseäni kiinnostavaa
d) en osaa käyttää Internetiä
e) muu syy:

6. Kuinka usein käytät Internetin palveluja?
a) päivittäin
b) vähintään kerran viikossa
c) muutamia kertoja kuukaudessa
d) harvemmin

7. Mihin käytät Internetiä? (voit valita useita vaihtoehtoja)
a) tiedonhakuun
b) yhteydenpitoon (esim. sähköposti ja IRC)
c) mielipiteenvaihtoon (esim. keskusteluryhmät)
d) tiedottamiseen (esim. postituslistat)
e) tiedonsiirtoon (esim. IRC ja sähköpostin liitetiedostot)
f) muuhun, mihin:

8. Onko sinulla omat kotisivut verkossa?
a) on
b) ei ole
c) ei ole, mutta aion hankkia sellaiset
d) ei ole, enkä halua sellaisia

9. Onko tekstejäsi julkaistu verkossa?
a) on
b) ei ole, mutta voitaisiin julkaista
c) ei ole, mutta haluaisin, että julkaistaisiin
d) ei ole, enkä halua, että julkaistaisiin

10. Millaisia tekstejäsi on julkaistu verkossa? (voit valita useita vaihtoehtoja)
a) kaunokirjallisia, lajit:
b) esitelmiä tai puheita
c) mielipidekirjoituksia
d) tiedottavia
e) muita, millaisia:

11. Oletko lukenut verkosta toisten kirjailijoiden kirjoittamia tekstejä? Kenen ja millaisia?

12. Kuinka kirja ja kirjallisuus voisivat hyötyä Internetistä?

13. Julkisuudessa on keskusteltu kirjan kuolemasta ja teknologian yhä vahvemmasta asemasta. Millaisena näet kirjallisuuden ja Internetin suhteen tulevaisuudessa?

Voit palauttaa kyselylomakkeen joko postitse osoitteeseen Nina Kurki, Puuvillatehtaankatu 15 A 10, 33210 TAMPERE tai faxilla Tampereen yliopiston Taideaineiden laitokselle (03) 215 6079. Tutkimukseen liittyviin kysymyksiin vastaan sähköpostitse nina.kurki@uta.fi, voit myös soittaa (03) 222 9908 tai 050 542 4428.

Kiitos ajastasi!

Taakse - Sisältö

Takaisin