Kirjailija ja Internet

Kyselytutkimus Pirkkalaiskirjailijoiden Internetin käyttötottumuksista ja suhtautumisesta verkkokirjallisuuteen

Suomen kirjallisuuden proseminaariesitelmä Tampereen yliopistossa / Nina Kurki

Sisällys

1      Johdanto
1.1   Digitaalinen kirjallisuus lähtökuopissaan
1.2   Aiheen rajaus ja tutkimuskysymykset
1.3   Tutkimusaineisto, lähteet ja työn rakenne

2      Internetin käyttötottumuksista
2.1   Käyttäjät
2.2   Ei-käyttäjät
2.3   Aktiivinen käyttäjä ja ehdoton ei-käyttäjä

3      Tekstit verkossa

4      Asenteet Internetiä kohtaan
4.1   Käyttäjien asennoituminen
4.2   Ei-käyttäjien asennoituminen

5      Kirjallisuus ja Internet tulevaisuudessa
5.1   Käyttäjien näkemys
5.2   Ei-käyttäjien näkemys

6      Pohdintaa

        Lähteet

        Liitteet

Takaisin