1.2 Aiheen rajaus ja tutkimuskysymykset

Vaikka kotimaiset kustantamot ovat kiinnostuneita sähköisen kirjallisuuden mahdollisuuksista, saavat elektroniset tuotteet vielä odotella läpimurtoaan (Ekholm, 1999, 2). Kirjailijatkaan eivät ole lähteneet joukolla toteuttamaan verkkoon kirjallisuuskokeiluja, vaan ovat pääosin pitäytyneet perinteisten kirjojen julkaisemisessa. Syitä tähän voivat olla ajan puute, ennakkoluulot tai mahdollisesti verkkojulkaiseminen ei vain kiinnosta. Suomessa painettua kirjallisuutta arvostetaan, kun taas Internetissä julkaistuihin teksteihin suhtaudutaan varauksella. Myös raha on mahdollinen vaikutin; Internetissä korvausten kerääminen käyttäjiltä on yhä hankalaa.

Julkisuudessa on puhuttu jo pitkään yhä tietoteknisemmäksi muuttuvan yhteiskunnan kansaa jakavasta vaikutuksesta. Ne, joilta puuttuvat alkeellisetkin tietotekniset taidot ja medialukutaito, ovat uhassa syrjäytyä. Ei ole niin sanottua, että kirjailijatkaan - joista pääosa luultavimmin käyttää tietokonetta työvälineenään - olisivat Internetin kuluttajia. Tarkoituksenani onkin ensiksikin selvittää, mihin kirjailijat itse käyttävät Internetiä. Toiseksi tutkin, kuinka he suhtautuvat verkkoon kirjallisuuden julkaisukanavana, ja kolmanneksi millaisena he näkevät kirjallisuuden ja Internetin yhteisen tulevaisuuden.

Aihepiiri on niin laaja, että joudun sivuuttamaan monia tärkeitäkin asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi tekijänoikeudet, laadun valvonta ja kustantajan poisjäänti. Myöskään verkkokirjallisuuden muotoon ei ole mahdollista paneutua paljoakaan. Olen rajannut elektronisen kirjallisuuden tarkoittamaan tässä tutkimuksessa ainoastaan verkossa julkaistavaa kirjallisuutta, vaikka se toki tarkoittaa myös esimerkiksi multimediatuotteita kuten CD-ROMeja (Ekholm 1999, 5). Olisi ajan hengen mukaista puhua digitaalisista lukulaitteista kuten Rocket eBook (Järvinen, 1999, 50) tai sähköisestä paperista (Krohn, 1998). Koska tämän kaltaiset laitteet ovat kuitenkin pääosin vielä prototyyppejä ja harvojen käytössä, keskityn tutkimuksessani Internetiin.

Taakse - Sisältö - Eteen

Takaisin