Luostarissa joutuu kohtaamaan itsensä

Hannu Pyykkönen. Copyright: Matti Markkanen

Ortodoksit mieltävät elämän pyhiinvaellukseksi ja tekevät pyhiinvaelluksia luostareihin ja pyhiin paikkoihin. Koko kirkko on yhteisellä pyhiinvaelluksella kohti tulevaisuutta ja pyhää kaupunkia. Niinpä vaeltaminen kuuluu ihmisen elämään, ja elämää kokonaisuutenaan pidetään pyhiinvaelluksena. Mikkeliläisen rehtori Hannu Pyykkösen pyhiinvaellusmatkat ovat vieneet ortodoksiluostareihin kotimaan lisäksi muun muassa Venäjällä, Kreikassa ja Romaniassa.

Pari vuotta sitten hän asui kreikkalaisessa Pendelin luostarissa seitsemän kuukautta ja vieraili sieltä hyvin suljettuna pidetyssä Athoksen luostarissa. Nettivideolla Hannu Pyykkönen kertoo matkoistaan. Minkälainen kokemus maallikolle oli vetäytyä maailmasta seitsemäksi kuukaudeksi luostariin?


56k modeemi/ISDN (160x120, 50 Kbps)
ADSL (320x240, 225 Kbps)


Athoksen luostari. Copyright: Hannu Pyykkönen

Nettivideo kestää noin 7 minuuttia. Katsominen vaatii RealPlayer-ohjelman (versio 8) ja vähintään ISDN-liittymä on suositeltava. Haastattelijana on Päivi Kapiainen. Haastattelun kuvasi Matti Markkanen Mikkelin ortodoksikirkossa. Kreikasta otetut kuvat ovat Hannu Pyykkösen arkistosta. Matti Markkanen on puolestaan kuvannut Venäjällä ja Heinävedellä.

Kotimaassa Hannu Pyykkönen on ollut mukana muun muassa selvittämässä ortodoksiuskonnon järjestämistä pienissä kunnissa. Monesti ortodoksiuskonnon opetusta pitäisi järjestää 1-2 oppilaalle, mikä on kunnille melko hankalaa. Uusi uskonnonvapauslaki muuttaa asetelmaa siten, että muutkin opettajat voivat opettaa ortodoksiuskontoa, kunhan heillä on takanaan ortodoksiuskonnon opintoja. Omat haasteensa tuovat ortodoksit maahanmuuttajat, joiden opetuksessa Pyykkösen mukaan on monesti kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityispulmia.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit:

Kirjallisuutta: