Ajankohtaisasiaa kolmella saamen kielellä

Juhani Nousuniemi. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Monet saamenkielisiä hiertäneet asiat ovat nytkähtämässä eteenpäin. Vuonna 2004 voimaan on tarkoitus tulla saamen kielilain, joka nostaa saamen maan viralliseksi kieleksi suomen ja ruotsin rinnalle, ja 6. helmikuuta vietettävä saamelaisten kansallispäivä pääsee allakkaan. Saamelaisradiolla on ollut tärkeä rooli Pohjois-Kalotin alueella saamelaisten äänitorvena vuosikymmenten mittaan.

Ensimmäiset saamenkieliset uutiset luettiin Yleisradiossa reilut 55 vuotta sitten. Oman alueradionsa saamenkieliset kuuntelijat saivat kuitenkin pitkällisen väännön jälkeen vasta vuonna 1985. Ylen saamen radion kolme toimipistettä - Inarissa, Utsjoella ja Kaaresuvannossa - tuottavat yhdessä ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa ohjelmia 24 tuntia vuorokaudessa. Suomen puolella syntyy joka vuosi 2000 tuntia ohjelmaa, josta 100 tuntia tuotetaan inarinsaameksi, 100 tuntia koltansaameksi ja loput pohjoissaameksi. Myös Internetin välityksellä palvellaan saamenkielisiä.

Lappia riivaa muuttotappio, joten joka toinen potentiaaleista kuuntelijoista on jo kuuluvuusalueen ulkopuolella, ja heille on tärkeää saada palvelua Internetin välityksellä, miettii Saamen radion aluepäällikkö Juhani Nousuniemi nettivideolla.


56k modeemi/ISDN (160x120, 45 Kbps)
ADSL (320x240, 225 Kbps)


Nettivideo kestää noin 3 minuuttia. Katsominen vaatii RealPlayer-ohjelman (versio 8) ja vähintään ISDN-liittymä on suositeltava. Nettivideon kuvasi Matti Markkanen saamelaisradion tiloissa Inarissa.

Kolmella kielellä työskentelevä saamen radio on joutunut kehittämään omia työkaluja dokumenttien tuottamiseen ja siirtämiseen, jotta kaikki saamen kielten kirjaimet ja äänteet pystytään saamaan mukaan. Kehitystyö on loppuvaiheessa ja siitä saadaan apua jatkossa myös Internet-sivustojen tuottamiseen.

Ylen Saamen radion studioissa on tuettu paikallisen kulttuurin tuottamista ja niinpä monet saamenkielisten artistien ensimmäiset kantanauhat ovat syntyneet Saamen radion suojissa. Alkuvauhtia matkallaan kansainvälisille lavoille ovat hakeneet muun muassa radiossa äänitarkkailijana työskennellyt Wimme Saari ja Angelin tytöt.

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Saamenkielisten tekstitelevisiopalvelujen säilyttämisestä on väännetty tiukasti Ylen vuoden 2003 budjettia laadittaessa. Saamenkieliset tv-uutiset saatiin näkyviin vuoden alusta alkaen myös Suomessa. Norjan Karasjoelta tuleva lähetys näkyy kuitenkin vain Lapissa Rovaniemen pohjoispuolella.

Saamelaisia arvioidaan olevan Suomen, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaalla kaikkiaan 50-70 000, joista Suomessa asuu 7 000. Arviolta 75-90 % saamenkielisistä käyttää pohjoissaamen kieltä. Inarinsaamelaisia ja koltansaamelaisia arvioidaan olevan noin 500-600. Saamelaiseksi määritellään henkilö, joka itse taikka hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan ainakin yksi on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään. Saamelaisten kotiseutualueella tarkoitetaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevan Lapin paliskunnan aluetta.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: