Mitä sinulla on kaapissa?

Copyright: Suvi Härkönen

Salaisuudet kiehtovat ihmisiä. Salaisuuksiin vihkiydytään, niitä jaetaan tai ne pysyvät salaisuuksina maailmaan tappiin saakka. Puhutaan salaliitoista, salaseuroista ja salakapakoista. Ihmiset salaavat asioita, joita häpeävät tai haluavat pitää itsellään. Salaisuus on usein negatiivinen, mutta voi yhtä hyvin olla positiivinenkin. Tunnustaminen ja paljastuminen eivät ole kaukana sieltä, missä on salaisuuksia. Ja meillä kaikilla on niitä, pienempiä tai suurempia.

Kirjailija on ammattisalaaja
Rikoskirjailija Leena Lehtolainen kirjoittaa toisten salaisuuksista työkseen. Hän taitaa peittämisen ja paljastamisen taiteen, jota voi leikkimielisesti kutsua myös pihtaamiseksi. Lehtolainen kutsuu itseään mielellään ammattisalaajaksi, sillä hän ei halua näyttää lukijoilleen miten maailma makaa, vaan pyrkii luomaan jonkinlaisen illuusion siitä.

Tunnustaminen on tämän päivän trendi
Tunnustamisesta on tullut ihmisille tapa osoittaa muille olevansa olemassa. Julkisuuden henkilöt tunnustavat kilvan intiimeimmätkin asiansa mediassa ja tavalliset ihmiset seuraavat esimerkkiä. Jyväskylän yliopiston tutkija Marja Kaskisaari puhuu tunnustuksellisuuden aikakaudesta, ajasta jolloin paljastamisesta on tullut arkista ja tunnustuksia tehdään yhä laajemmille yleisöille.

Lapsuus on aikuiselle mysteeri
Lapsen maailmaan sukeltaminen ei käy aikuiselta helposti. Lapsen mielikuvitus on rajaton, eikä sitä rasita kokemuksen tai luetun tiedon painolasti. Kirjailija Laura Honkasalo on kiinnostunut käsittelemään lasten ja aikuisten maailman yhteentörmäystä kirjoittamisessaan.

Haastattelut on tehty Kirjallisuuden ja ajatusten seminaarissa Mikkelissä Suomen Nuoriso-opistossa. Salaisuudet-seminaari pidettiin 2.-4.8.2002.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: