Mitä sää käsität alueiden kehittämisellä?

Raimo Kouhia. Copyright: Nina Kurki

Alueiden kehittämisellä voidaan tarkoittaa periaatteessa melkein mitä tahansa kehityksen nimissä ja alueiden hyväksi tehtävää toimintaa. Myös ihmisten mielissä se on saanut hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia muotoja ja painopistealueita. Seuraavassa kolme vastausta kysymykseen "mitä alueiden kehityksellä sinun mielestäsi tarkoitetaan?"

Kangasalalaisen SAK:n valtuuston jäsenen Raimo Kouhian mielestä seutukuntien kehittäminen on paljon selkeämpi ja helpompi ymmärtää kuin alueiden kehittäminen, joka on käsitteenä laajempi ja merkitykseltään jollain tavalla hahmoton. Kouhialle alueiden kehittäminen merkitsee kaikkea sitä toimintaa, jossa eri seutukunnat tekevät yhteistyötä rajat ylittävien asioiden kehittämiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vesistöihin, rautatieverkostoon, tiestöön, jätehuoltoon tai vaikkapa joukkoliikenteeseen liittyvät asiat.


Millaisia painopisteitä alueiden kehittämisessä mielestäsi pitäisi olla?


Kouhia näkee, ettei ammattiyhdistysliikkeen tarvitse olla mukana alueiden kehittämisessä aktiivisena toimijana, vaan edunvalvojana ja kumppanina, jonka mielipiteitä arvostetaan kehittämistoimia suunniteltaessa. Työsuhteisiin ja työolosuhteisiin liittyvissä asioissa ay-liikkeen tehtävä on hänen mielestään toimia myös konkreettisesti.


Mitä ay-liikkeen pitäisi kertoa jäsenilleen alueiden kehittämisestä?


Jouni Peltola. Copyright: Nina Kurki

SAK:n Mäntän seudun paikallisjärjestön puheenjohtajan Jouni Peltolan mielestä taas alueiden kehittämisen toimet pitäisi ennen kaikkea suunnata taisteluun olemassa olevien työpaikkojen säilyttämiseksi. Esimerkiksi Mäntän seudulta on viime vuosina hävinnyt hyvinkin paljon työpaikkoja ja ilmoituksia uusista irtisanomisista tulee lähes joka kuukausi. Alueella toimii paljon erityisesti paperi-, metalli- ja metsäteollisuutta. Peltola näkee, että paikkakunnalle mahdollisesti syntyviä uusia yrityksiä pitäisi tukea mahdollisimman paljon uusien työpaikkojen saamiseksi.

Alueiden kehitys on syrjäseutujen kehittämistä

Mikkeliläisen Jere Lauhan mielestä valtion ja myös kuntien ja kaupunkien pitäisi panostaa siihen, että syrjäseutuja kehitettäisiin niin, ettei ihmisten tarvitsisi muuttaa työn perässä pääkaupunkiseudulle tai muihin kasvukeskuksiin. Lauhan mielestä alueiden kehittämisessä pitäisi panostaa ennen kaikkea yrittäjyyteen ja uusiin yrittäjiin. Uusien yritysten myötä alueelle syntyisi uusia työpaikkoja ja sitä kautta paikkakunnalle taas saataisiin lisää veroeuroja.


Mitä alueiden kehittäminen mielestäsi on?
Kuinka yritysten perustamisesta tehtäisiin innostavampaa?


Jere Lauha. Copyright: Nina Kurki

Lauha itse jätti pari vuotta sitten taakseen hektisen uran it-alalla ja muutti perheineen Helsingistä Mikkeliin. Syyksi hän mainitsee Helsingin pitkät työmatkat sekä stressaavan työn. Toisaalta hän halusi myös lapsille pääkaupunkiseutua rauhallisemman ympäristön kasvaa. Otavan Opiston koulutussuunnittelijana ja www-tuottajana työskentelevä Lauha on tyytyväinen päätökseensä: pienellä paikkakunnalla kaikki tarvittavat palvelut ovat kävelymatkan etäisyydellä, harrastusmahdollisuuksia on riittävästi ja mökillekin pöräyttää autolla hetkessä.

Jere Lauha on juuri sellainen ihanteellinen paluumuuttaja, jollaisia maaseudulle kaivattaisiin lisää: perheellinen it-alan osaaja. Lauha listaa tukun asioita, jotka saattaisivat houkuttaa muitakin muuttamaan maalle. Ensiksikin kunnan tai kaupungin peruspalveluiden täytyy olla kunnossa, ja jos molemmat vanhemmat ovat työssä, täytyy lapsille järjestyä päivähoitopaikka helposti ja nopeasti. Myös koulutusmahdollisuuksien täytyy olla riittävät, mikäli paluumuuttajien lapsien mielitään jäävän uudelle kotipaikkakunnalleen opiskelemaan. Yksi tärkeä asia on paikkakunnan talous, jonka pitäisi olla terveellä pohjalla. Lauha arvelee, että tämä on seikka, joka Mikkelissä ei tällä hetkellä toteudu.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Takaisin