Aluekehitys kattaa koko elämän

Copyright: Mervi Sensio

Alueiden kehityksellä voidaan tarkoittaa käytännössä lähes mitä tahansa rakenteiden tai peruspalveluiden kehittämisestä osaamisen tai alueen imagon kohentamiseen. Vähän hahmottoman termin taakse mahtuu paljon kehityksen nimissä tehtäviä suunnitelmia, strategioita, toimenpiteitä ja hankkeita. Aluekehityksen tavoitteena voi olla alueellisten erojen tasoittaminen, maan pitäminen tasaisesti asuttuna tai esimerkiksi kilpailukyvyn kohentaminen kansainväliselle tasolle. Se, minkä kehittäminen koetaan tärkeimmäksi riippuu tasan näkökulmasta. Seuraavassa neljä erilaista lähestymistapaa aiheeseen.

Tavoite: alueellisesti ja väestöllisesti tasapainoinen Suomi
Alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisella on ainakin vielä tässä vaiheessa hallituskautta lujasti uskoa siihen, että Suomen epätasapainoisen aluekehityksen suuntaan ja kehitykseen voidaan vaikuttaa politiikan keinoilla. Joitain konkreettisia toimiakin Manninen uskaltaa luvata: ainakin maakuntien kehittämiseen on luvassa lisää rahaa ja esimerkiksi kyläkauppojen investointituki on tarkoitus ottaa taas käyttöön ensi vuonna.

Pieni Suomi kilpailee innovaatioilla
Copyright: Mervi Sensio Professori, Ht Markku Sotarauta Tampereen yliopiston Alueellisen kehittämisen tutkimusyksiköstä näkee innovatiivisessa alueiden kehittämisessä sekä hyvää että huonoa. Toisaalta äärimmäisen kovaan kilpailuajatukseen perustuva malli saa kunnat panemaan parastaan ja tekee sitä kautta hyvää Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle. Toisaalta se myös antaa vahvoille mahdollisuuden vahvistua edelleen ja tekee kehityksen kelkasta pudonneiden alueiden mukaanpääsystä entistä vaikeampaa.

Hervantaa kehitetään EU-rahalla
Hervanta on asukasluvultaan keskisuuren kaupungin kokoinen kaupunginosa Tampereen kyljessä. Se on voimakkaasti kaksitahoinen alue, missä on toisaalta paljon korkeaa teknologista osaamista ja koulutusta, ja toisaalta myös paljon työttömyyttä, maahanmuuttajia sekä osin alhainen tulotaso. Tämän vuoksi Hervanta on hyväksytty Tampereen ainoana kaupunginosana mukaan Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmaan.

Mitä sää käsität alueiden kehittämisellä?
Yksi näkee, että aluekehityksessä pitäisi panostaa työpaikkojen säilymiseen, toinen että tärkeintä on vesistöjen käytön suunnittelu yli seutukuntarajojen. Kolmas tuumaa, että syrjäseutuja pitäisi kehittää sen verta tomerasti, että ihmiset pystyisivät asumaan siellä, missä sattuu huvittamaan. Sama termi voidaan käsittää hyvin monella eri tavalla.

Linkit: