Savonlinna satsaa tietotekniikkaan

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Perinteisen savupiipputeollisuuden Savonlinna koettaa nyt houkutella myös tietotekniikkayrityksiä. Porkkanaksi tarjotaan kauniin ympäristön ja matalan kustannustason lisäksi tarvittavan työvoiman kouluttamista omassa kaupungissa. Reserviähän Itä-Savossa riittää, sillä työttömyys keikkuu edelleen lamalukemissa.

Metalliteollisuus ja puunjalostus ovat vuosikymmeniä pitäneet savonlinnalaiset leivän syrjässä kiinni. Ajat kuitenkin muuttuvat, ja Savonlinnan kaupunki on uudessa strategiassaan päättänyt keskittyä tietotekniikkaan, ja erityisesti sen palveluihin liittyviin alueisiin. "Pyrimme melkoisenkin kapealla alueella huippuosaamiseen", kertoo kaupunginjohtaja Jorma Auvinen, ja myhäilee panostuksen jo tuoneen paikkakunnalle lisää yritystoimintaa.

Yksi näyttävimmistä eleistä on Savonlinnan keväinen päätös osallistua Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan osastolle lahjoitetun ohjelmistotuoteliiketoiminnan viisivuotisen professuurin rahoitukseen. Muita syksyllä 2001 perustetun professuurin lahjoittajia olivat Accenture Oy, Hyvinkään kaupunki, Tekla Oyj ja Tietotekniikan liitto. Professuuri on Suomessa ainutlaatuinen, ja sen toimiala käsittää juuri ne asiat, joista Savonlinnan kaupunki on kiinnostunut. Savonlinnaan on jo aiemmin perustettu ohjelmistojen testauskeskus SoftaTest, ja Mikkelin ammattikorkeakoulu kouluttaa kaupungissa ohjelmistotuotannon insinöörejä. "Suurin hyöty professuurista on se, että paikkakunnalle saadaan ajanmukainen tieto", Auvinen arvioi.

Lahjoitusprofessuuri olisi varmasti kelvannut myös oman kaupungin kampukselle. Savonlinnassahan toimii kaksi Joensuun yliopiston laitosta; opettajankoulutuslaitos ja kansainvälisen viestinnän laitos. Tekniikkaan panostamiseen Auvinen löytää kuitenkin selvät syyt: "Savonlinnassa ei ole teknisen opiston perustaa, joten meillä on vajausta teknisessä osaamisessa, vaikka tämä on hyvin teollistunut paikkakunta. Näin ollen meidän täytyy etsiä tekninen ja tietotekninen osaaminen murusina maailmalta."

Copyright: Minna Surakka
Millaisen keskustelun tuloksena linjaukseen päädyttiin?
Kaupunki tarvitsee yrityksiä ja yritykset koulutettua työvoimaa


Kaupungin yhteistyökumppaneita tietotekniikan koulutuksessa ovat Mikkelin ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu sekä Teknillinen korkeakoulu Helsingistä. Myös Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitos tarjoaa Savonlinnassa kääntämisen ja tulkkauksen opiskelijoille sivuaineopintoina tietotekniikkaa. "Kansainvälisen viestinnän laitos on tulevaisuudessa merkittävässä asemassa kääntämisen ja tulkkauksen kehittämisessä, ja se edellyttää tietotekniikan osaamista", Auvinen valottaa. Paikallisista oppilaitoksista mukana tietotekniikkapainotteisessa koulutuksessa on lisäksi lyseon lukio, jossa tekniikasta kiinnostuneille on oma linja.

Koulutusta on, työpaikkoja kaivataan

Savonlinnan työttömyysluvut ovat yhä korkeat, vaikka tilanne onkin petraantunut sitten pahimpien vuosien. Toisaalta savonlinnalaisista kilometritehtaan duunareista suurin osa olisi joko pätevää työvoimaa tekniikan tai tietotekniikan alan yrityksille tai ainakin helposti sellaiseksi koulutettavaa. Juuri työvoiman saatavuus ja pääkaupunkiseudun tasoa halvemmat kustannukset ovat tekijöitä, joilla maakuntakaupungit voivat kilpailla yrityksistä.

Jorma Auvinen
Tietotekniikkayrityksien kannattaisi hakeutua Savonlinnaan
3k-tehdas ja mediakeskus näyttävät mallia


Taidelukio, ammattikoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Joensuun yliopisto houkuttelevat paikkakunnalle vuosittain satoja uusia opiskelijoita ja työllistävät samalla paljon henkilökuntaa. Oppilaitokset tuovat siis kaupunkiin osaamisen lisäksi myös kuluttajia, mikä tietää rahaa elinkeinoelämälle. Jos hyvin käy, opiskelukaupunki saa ammattiin valmistuneesta nuoresta uuden vakiasukkaan.


Kannattaako opiskelijakaupunkina olo?
Kaupunki tukee oppilaitoksia monin eri tavoin


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: