Siivekästä elämää suomalaisissa havumetsissä

Copyright: Saara Oikarinen

Metsäkanalinnut ovat suomalaisissa havumetsissä viihtyviä lintuja. Havumetsäalueella viihtyvät metso, teeri ja pyy. Nämä lajit kuuluvat EU:n lintudirektiivin I-liitteeseen, joten niiden elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin ja varmistetaan siten lajien lisääntyminen ja eloonjääminen niiden levinneisyysalueella. Aivan pohjoisimmassa Suomessa asuu riekkoja (Lagopus lagopus) ja kiirunoita (Lagopus mutus).

Metso on kanalintujen kuningas
Teeri viihtyy koivikoissa
Pyy vastaa vihellykseen

Metsästäjät seuraavat metsäkanalintukantoja aktiivisesti. Kannat voivat vaihdella vuosittain runsaasti. Metson kanta on viime vuosina ollut laskeva. Metsänkäsittely on vaikuttanut kanalintukantoihin.

Metsoparlamentti kantaa huolta metson hyvinvoinnista Keski-Suomessa
Metsoparlamentin toiminnassa ovat mukana mm. metsästäjäjärjestöt ja metsäteollisuus. Metso on Keski-Suomen maakuntalintu. Metsoparlamentti on perustettu maakuntalinnun kannan vähennyttyä, ja sen tarkoitus on estää metson sukupuuttoon kuoleminen.

Metsäkanalintujen huomioiminen metsänkäsittelyssä

Nettiradio Mikaelin arkistosta: