Kilpailuttamista uudistetaan EU:ssa

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Suomalaiset ovat kilpailun vapauttamisessa paljon pidemmällä kuin monet muut EU:n jäsenmaata. Ydinkysymys on, miten julkiset palvelut saadaan säilymään entisellä tasolla kilpailun avautuessa. "Esimerkiksi Ranska ja Saksa voivat tulla kilpailemaan meidän postipalvelumarkkinoistamme, vaikka ne eivät itse ole vielä avanneet omia markkinoitaan", muistuttaa Euroopan parlamentin itäsuomalainen jäsen Riitta Myller. Postipalveluiden kilpailuttamisesta on tehty vasta äskettäin direktiivi. Sille tekevät seuraa sähkömarkkinat ja henkilöliikenne.

Riitta Myllerin mietteitä kilpailuttamisesta nettivideona, jonka kesto on noin 5 minuuttia.


56k modeemi/ISDN (160x120, 45 Kbps)
ADSL (320x240, 225 Kbps)


Riitta Myller. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Kunnissa on tuskiteltu, koska julkisia hankintoja kilpailutettaessa voi suosia paikallisia palveluntarjoajia. EU:n tasolla keskustellaan kuitenkin parhaillaan siitä, voitaisiinko heikoilla työllisyysalueilla asettaa etusijalle ne palvelujen tarjoajat, jotka pystyvät luomaan tai säilyttämään työpaikkoja. Päätöksiä odotetaan syksyyn mennessä.

Kuntien edunvalvontaa ei aina saada riittävästi näkyviin valmisteltaessa EU:n tasolla suuria asioita, kuten työtuloverotuksen alentamista tai kiinteistöverotusta, vaikka niistä koituu varsin erilaisia ja merkittäviä vaikutuksia jäsenmaiden kuntatalouteen. Suomen on välillä vaikea löytää kumppaneita yhteiseen edunvalvontaa, harmittelee suomalaisten kuntien ääntä Brysselissä käyttävän Kuntaliiton toimiston pysyvä edustaja Jorma Palola nettivideolla.

Jorma Palola. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Jorma Palolan pohdiskelua kuntataloudesta nettivideona, jonka kesto on noin 4 minuuttia.


56k modeemi/ISDN (160x120, 45 Kbps)
ADSL (320x240, 225 Kbps)


Nettivideoiden katsominen vaatii RealPlayer-ohjelman (versio 8) ja vähintään ISDN-liittymä on suositeltava. Nettivideot on kuvannut ja toimittanut Päivi Kapiainen-Heiskanen. Leikkaus ja tuotannon ohjaus: Matti Markkanen.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: