Metsäpalvelumarkkinoilla kilpailu kiristyy

Tomi Tarnanen. Copyright: Tiia Puranen

Metsäpalvelujen tarjonnassa ollaan murroksessa, kun perinteisesti neuvontaa antavat organisaatiot ovat saaneet rinnalleen kilpailijoita. Yhä useammat metsäalan toimijat ovat laajentaneet palvelutarjontaansa uusille alueille, mikä on tuonut asiakkaille mahdollisuuden vertailla eri vaihtoehtoja, kyseenalaistaa nykyistä toimintaa, ja etsiä mahdollisesti uusia toimintatapoja ja yhteistyökumppaneita.

Metsäpalvelumarkkinoiden uusin tulokas on vuoden verran ollut Foria, joka mainostaa itseään täyden palvelun metsäomaisuuden hoitajana. Forian osaaminen perustuu sen omistajan, Metsähallituksen, yli 140 vuoden kokemukseen alasta. Kilpailijat ovat suhtautuneet Forian markkinoille tuloon kylmäkiskoisesti, mutta kukapa sitä omalle reviirilleen kilpailua haluaisi.


Alue-esimies Tomi Tarnanen Foriasta, kuinka kovaa kilpailu markkinoilla on?


Foriaa on julkisuudessa arvosteltu muun muassa siitä, että se kuorii kermat päältä haaliessaan suuria yhteisö- ja yksityismetsänomistajia asiakkaikseen pienten tilojen jäädessä lehdelle soittelemaan. Yksityisiä metsätiloja on Suomessa noin 440 000, mikä kattaa Suomen metsistä kaiken kaikkiaan noin kaksi kolmasosaa. Volyyminsä ansiosta yksityiset metsänomistajat ovat metsäpalvelumarkkinoiden kiinnostavin kohderyhmä. Suuromistajia ovat muun muassa kunnat ja seurakunnat, jotka ovat viime aikoina kustannussyistä siirtyneet ostamaan metsäpalveluita oman organisaation ulkopuolelta.


Millaisia asiakkaita tavoittelette?


Foria lupaa tarjota asiakkailleen laadukkaan ja riippumattoman vaihtoehdon metsäomaisuuden hoitoon. Valittavana on joko täyden palvelun sopimus suunnittelusta puukaupan järjestelyyn tai yksittäiset palvelut asiakkaan toiveiden mukaan. Mutta saako kilpailutilanne vain metsänomistajan pään pyörälle vai tuoko kiristyvä kilpailu mukanaan myös uusia palveluita ja etuja?


Mitä uutta tarjoatte?


Yleisestä luulosta poiketen suurin osa metsänomistajista asuu edelleen maalla. Kaupunkilaismetsänomistajien määrä on kuitenkin koko ajan kasvussa, mikä tuo tulevaisuudessa varmasti oman mausteensa palveluodotuksiin. Nyt kaikilla palvelun tarjoajilla lienee hyvä tilaisuus tarkistaa palvelujensa tasoa, kohderyhmäajatteluaan ja tehostaa markkinointiaan valmistautuessaan näin pikkuhiljaa metsäpalvelumarkkinoille mahdollisesti odotettavissa olevaan muutokseen.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: