Älä jätä metsäsuunnitelmaa pöytälaatikkoon

Copyright: Kirsi Pynnönen

Jyväskylän maalaiskunnassa sijaitsevalla Nyrölän tilalla harjoitetaan suunnitelmallista metsätaloutta. Tilan isäntä Olavi Koppeli on torikauppias, jonka ajan vie pääosin torituotteiden valmistaminen ja jalostaminen, mutta myös metsänhoidolle järjestyy tilaa kalenterista. Koppelin tilan uusin, neljäs metsäsuunnitelma valmistui tänä keväänä.


Miten päädyit ottamaan metsätilallesi metsäsuunnitelman?


Koppelin tilan ensimmäinen metsäsuunnitelma laadittiin jo 60-luvulla. Suunnitelmat ovat muuttuneet paljon vuosien saatossa. Metsänomistajien kiireiden ja asuinpaikan vuoksi suunnitelmia joudutaan lähettämään myös postitse. Valmiiseen metsäsuunnitelmaan tulee perehtyä silti perin pohjin, eikä mikään vedä vertoja suunnittelijan ja metsänomistajan yhteiselle ajatusten vaihdolle suunnitelman luovutustilaisuudessa.

Olavi Koppeli. Copyright: Kirsi Pynnönen
Tuntuiko uusi metsäsuunnitelma vaikeaselkoiselta?
Löydätkö metsäsuunnitelmastasi kaiken tarpeellisen?


Vaikka metsäsuunnitelmasta löytyy hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja metsikkökuvioista, puustosta, kasvupaikasta ja toimenpiteistä, saattaa suunnitelma silti tuntua puutteelliselta. Olavi Koppeli ei ole pihi metsänantimistaan, ja hän kaipaisikin suunnitelmaan merkintää hyvistä marja- ja sienipaikoista, joita voisi neuvoa ystävilleen.


Mitä lisätietoja kaipaisit metsäsuunnitelmaasi?
Olavi Koppeli lähettää terveisensä niille metsänomistajille, jotka tietävät metsäsuunnittelun käynnistyneen kylällä.


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: