Harvaanasutut seudut kaipaavat kunnon yhteyksiä

Jyrki Myllyvirta. Copyright: Matti Markkanen

Kun 1990-luvulla tietokoneet alkoivat yleistyä ja Internet löysi tiensä työpaikoille sekä koteihin, EU:n tasolla ryhdyttiin linjaamaan suuntaa eurooppalaiselle tietoyhteiskunnalle. Lähtökohtana oli taata uudet sähköiset palvelut tasavertaisesti kaikkien kansalaisten ulottuville ja varmistaa Euroopan kilpailukyky tulevaisuudessa. Parhaillaan laaditaan lähivuosille eEurope 2005 -toimintasuunnitelmaa.

Mikkelin kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta pääsi luonnostelemaan EU:n alueiden komitean lausunnon suunnitelmasta. Alueiden komitea on neuvoa-antava elin, joka pyrkii pitämään huolta siitä, että harvaanasuttujen alueiden erityispiirteet otetaan huomioon kehitystyötä tehtäessä. Myllyvirran esittelemä keskusteluasiakirja on laadittu erityisesti julkisten palvelujen näkökulmasta, ja sitä käsitellään parhaillaan alueiden komiteassa.

Erityisen tärkeänä pidetään, että laajakaistaverkko olisi kaikkien kansalaisten ulottuvilla ja että verkkoa varten olisi kehitetty riittävästi palveluja, jotka hyödyttävät mm. kouluja ja terveydenhoitoa. EU:ssa on viime vuodet odotettu, että markkinat hoitavat aikanaan laajakaistayhteydet tarvittaessa jokaiseen kotiin. Kuinka todennäköistä on, että EU:ssa joudutaan miettimään linjauksia uudelleen?

Jyrki Myllyvirran haastattelu eurooppalaisesta tietoyhteiskuntakehityksestä. Nettivideon kesto on 5 minuuttia 55 sekuntia. Videon on kuvannut ja leikannut Matti Markkanen. Kuvituskuvat kuvasi Suvi Härkönen.


56k modeemi/ISDN (160x120, 45 Kbps)
ADSL (320x240, 225 Kbps)


Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Jyrki Myllyvirta pitää alueiden komitean jäsenyyttä avartavana näköalapaikkana, joka helpottaa yhteydenpitoa oman alueen hankkeiden kannalta keskeisiin toimijoihin. Alueiden komitean jäsenten on oltava poliittisesti vastuullisia tahoja. Suomalaisen tulkinnan mukaan kaupunginjohtajat täyttävät tämän määrittelyn. Nizzan sopimus kuitenkin edellyttää, että suomalaiset kaupunginjohtajat jättäisivät paikkansa poliittisesti valituille luottamushenkilöille. Alueiden komiteassa on 222 jäsentä ja heillä on 222 varajäsentä. Suomesta mukana on 9 jäsentä. Mikkelin kaupunginjohtajan lisäksi jäsenenä on mm. Helsingin ylipormestari Eva-Riitta Siitonen.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: