Tietämys lisää naisen aktiivisuutta

- Vieraantuneisuus metsäasioissa lisää neuvonnan tarvetta, toteaa Markku Ruokonen.
Metsänomistajan tiedot ovat sidoksissa siihen, minkälainen kontakti hänellä on metsään. Metsiin liittyvät arvot ovat myös moninaistuneet.

- Jos on isän kanssa käynyt metsässä, niin tietää hyvinkin paljon asioista, mutta jos ei ole tullut käyneeksi, voi olla aika vieraantunut.
Nykyisten metsänomistajien ammattirakenne ja lähtökohdat ovat aiempiin verraten kirjavammat. Myös naisomistajia on tullut lisää. Ruokosesta naiset ovat kiinnostuneita metsään liittyvistä asioista.
- He ovat hyvin perusteellisia kun he alkavat opiskella. Kun heidän tietämyksensä lisääntyy, he ovat hyvinkin aktiivisia.

Metsään liittyvät arvot ovat moninaistuneet, eivätkä kaikki arvot ole sopusoinnussa keskenään. Yhtä aikaa ei voi korjata satoa ja suojella.
- Kyllä naapurin metsän voisi laittaa suojeluun, mutta ei omaa, naurahtaa Markku Ruokonen kertoessaan suojelukohteiden löytämisen vaikeudesta. Itse hän kannattaa kohtuullisuutta.


Mitä arvoja metsällä on omistajalleen?
Näkökulmia metsänhoitoon


Metsä tarjoaa monenlaisia elinkeinoja jo taimesta lähtien. Uudistus, istutus, kylvö, taimikonhoito ja harvennus sekä teettävät käsitöitä että tarvitsevat koneita yrittäjineen. Ruokonen näkee energiantuotannon olevan hyvässä nousussa. Joulukuusten viljely voisi tuottaa lisäansioita, mutta petun ja mahlan tapaiset tuotteet eivät häntä juuri sykähdytä.


Risua hakkeeksi, purua pellettiin
Millaisilla erikoistuotteilla olisi menekkiä?
Millaisia visioita tulevaisuuden metsätaloudesta?


Metsänomistajuuden Ruokonen enteilee muuttuvan jatkossakin pirstaleisemmaksi. Perintömetsien jakaminen yhä pienempiin yksiköihin saa aikaan monenlaisia käytännön vaikeuksia, ellei siirrytä uudenlaisiin järjestelyihin omistamisen muodoissa.

Takaisin

© Nettiradio Mikaeli / Auli Kekkonen 2000