Pienpuusta veistettävä markat irti

Copyright: Mervi Sensio

Metsät tuottavat pienpuuta ylen määrin, mutta pienen, kapoisen ja usein kieronkin pikkutukin jalostushyöty on vaatimatonta. Pienpuuta pidetäänkin yleensä metsäteollisuudessa ongelmalapsena. Yhä laajenevat suojeltavat metsäalueet ja tulevaisuudessa kiristyvä verotus pakottavat metsäihmisiä miettimään nyt, miten puuta tuottavista metsistä saataisiin kaikki hyöty irti. Ideoita pienpuun hyödyntämiseksi on runsaasti. Tutkimustietoa, teknologiaa ja yrityksien välistä yhteistyötä on kuitenkin kehitettävä. Onko pienpuu metsäteollisuudelle todellinen mahdollisuus?

Kivinen tie harvennusmännystä huonekaluksi
Pikkutukin sahaus aloitettiin Suomessa jo 1970-luvulla. Aika ei ole kuitenkaan tehnyt tehtäväänsä, sillä raaka-aineen runsauteen nähden pienpuun jalostushyöty ei ole vieläkään järkevissä mittasuhteissa. Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun keskuksen professori Erkki Verkasalon mukaan pienpuusta saadaan huomattava markkinatuote jopa vientiin - esimerkiksi piha- ja ympäristörakentamiseen - jos tietoa ja taitoa jaetaan ja yhteistyötä lisätään.

Laatu hyvää, mutta homma vaativaa
Pienpuun sahausvalmiuksia ei ole ihan jokaisella sahalla, sillä sahalaitteilta ja koko puunkäsittelylinjalta vaaditaan aivan uusia ominaisuuksia. Kiepin Sahalla Mäntyharjulla on sahattu pienpuuta nyt kaksi vuotta. Hankintapäällikkö Olli Kivijärvi kertoo käytännön kokemuksia pienpuun hankinnasta, sahauksesta ja jatkojalostuksesta.

Tämän jutun on tuottanut Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusyksikkö, Nikkarila, Pieksämäellä osana Digimetsä-hankettaan.