Tuhkat voi levittää turvemaille

Copyright: Kirsi Pynnönen

Tulevaisuudessa yhä suurempi määrä puuta korjataan turvemailta. Metsä kasvaa hyvin soistuneilla alueilla, kun vesitaloudesta on huolehdittu ja ravinteita on riittävästi. Keskisessä Suomessa ja Pohjois-Savossa on kokeiltu lämpölaitoksista tavallisesti kaatopaikoille kärrättävän puutuhkan käyttöä metsien kasvun parantamiseksi. Tuhkalannoituksella palautetaan metsään niitä ravinteita, joita sieltä on hakkuussa poistunut. Eniten tuhkaa tuottavat puuta käyttävät lämpölaitokset.

Tuhkalannoituksella parannetaan metsien kuntoa. Se ei ole ainoastaan kasvatuslannoitusta, jolla pyritään ensisijaisesti puiden lihomiseen vaan se on myös lääkettä maaperän kivennäisten puutosoireisiin. Tuhka sisältää runsaasti erilaisia kivennäisaineita ja hivenravinteita, joiden puute hidastaa usein turvemaiden puuston kasvua.

Tuhkalannoitus lisää puuston kasvua 2-3 kiintokuutiometriä vuodessa ja vaikutus kestää ainakin 20 vuotta. Tuhkalannoitus sopii karuille soille, kuten isovarpuisille rämeille, lyhytkortisille rämeille ja nevoille sekä rahkaisille suotyypeille. Tuhkalannotus sopii, kun alueiden vesitalous on kunnossa tai kunnostusojitus tehdään heti tuhkalannoituksen jälkeen, kertoo metsäesimies Erkki Rautiainen Keski-Suomen metsäkeskuksesta.


Tuhka on terveyslannoite, joka lisää kasvua


Erkki Rautiainen. Copyright: Kirsi Pynnönen

Milloin kannattaa harkita tuhkalannoitusta?

Turvemaiden tuhkalannoitukselle on perusteita, jos puustossa on silmällä havaittavia oireita, kuten monilatvaisuutta ja päärangan kuolemista, mäntyjen neulaset ovat keltakärkisiä ja kuusen ruskeita, neulaset varisevat ennen aikaisesti tai latvakasvain puuttuu. Tuhkalannoitus voi auttaa, jos puusto kasvaa huonosti maaperän ravinteisuudesta tai hyvästä vesitaloudesta huolimatta.


Miten metsänomistajan kannattaa toimia, jos havaitsee oireita?


Tuhkalannoituksen vaikutuksia on tutkittu, ja positiivisia puolia on selvästi enemmän.

Lopputalvi on parasta aikaa lannoitukselle. Tuhka levitetään raskailla koneilla, joten maan on oltava jäässä. Tuhkan levityksessä hyödynnetään metsän kunnostuksessa tulleita ajouria. Tuhkaa ei levitetä ojiin; koneissa on suuntaukset, joilla tuhkasuihkua voidaan kohdentaa pois ojista.


Tuhkan vaikutuksia metsissä on tutkittu

Copyright: Kirsi Pynnönen

Tuhkalannoitus on edullista ja siihen voi saada tukea valtiolta

Metsänomistaja voi saada turvemaiden terveyslannoitukseen valtion rahoitustukea. Peruslannoitusta, joka sisältää myös typpilannoitusta, ei tueta. Tuki maksetaan todellisista kustannuksista. Terveyslannoitusta varten on aina laadittava suunnitelma, joka on maanomistajalle ilmainen. Todelliseksi kustannukseksi voidaan arvioida noin 30 euroa tonnia kohden. Hehtaarille tuhkaa levitetään noin 7 tonnia, joten hintaa tuhkalannoitukselle tulee noin 210 euroa hehtaaria kohden. Alemman tukivyöhykkeen kunnissa maanomistajan maksettavaksi jää 126 euroa, paremman tuen kunnissa 94,5 euroa hehtaarille.