Metsäammattilainen palasi takaisin koulun penkille

Copyright: Anssi Rintala

Työnantajat puoltavat uudelleenkouluttamista. He edellyttävät työntekijöiltä suurempaa vastuunottoa ja tuloksellisuutta. Metsänhoitoyhdistyksen alue-esimies Arto Turtiaisen saivat palaamaan koulun penkille työssä urautumisen pelko ja henkisen kasvun tavoittelu. Hänelle tutkinnon täydentäminen metsäteknikosta metsätalousinsinööriksi on haaste, joka on vietävä kunnialla loppuun.

Vastavalmistuneilta vaaditaan yhä enemmän ja enemmän osaamista siirtyessä työmarkkinoille. Työnkuva on muuttunut paljon myös metsäalalla. Perusasiat eli metsäinen osaaminen ovat pysyneet suurin piirtein samoina; puu kasvaa edelleen samoin opein. Oppiaineet ovat muuttuneet 20 vuodessa valtavasti. Atk- ja viestintätaitojen sekä markkinoinnin osaamisen tarve on noussut paljon viimeisten vuosikymmenten aikana suomalaisessa työympäristössä.


Vahvuudet opiskelijana


Metsätalousinsinööriksi omasta tahdosta

Arto Turtiainen täydentää metsätalousteknikon tutkintoaan metsätalousinsinööritutkinnoksi Mikkelin ammattikorkeakoulussa Pieksämäen Nikkarilassa Metsätalouden laitoksella.


Elämäntapana metsä


Metsä on ollut Arto Turtiaiselle aina iso asia. Hän valmistui Varpalasta vuonna 1982 metsätyönjohtajaksi ja metsäteknikoksi Toivalasta 1994. Hän on pitkän tien kulkija, joka nauttii työskennellä metsäalalla. Oman työn suunnittelu ja toteutuksen täysi vapaus ja vastuu kiehtovat.

Arto Turtiainen. Copyright: Anssi Rintala
Motivaatio löytyy peilistä


Opiskelu vaatii uhrautumista

Ei ole helppoa lähteä monen vuoden työssäolon jälkeen takaisin koulun penkille. Se vaatii uhrautumista. Joistain asioista on pakko luopua. Varmasti useampikin ihminen uudelleen kouluttautuisi, mutta aika ei yksinkertaisesti anna myöten. Vaikka opiskeluaikataulut Nikkarilassa on yritetty järjestää opiskelijoille sopiviksi, pitää silti kyetä mahduttamaan paljon asioita pieneen aikatauluun.


Opiskelu syö vapaa-aikaa


Elämää nähnyt ihminen osaa keskittyä opiskelussa olennaiseen ja hänelle punaisten lankojen löytäminen on helppoa. Opiskelussa on selkeä tarkoitus eikä vakituisessa ammatissa olevan tarvitse murehtia tulevista työpaikoista. Joissain tapauksissa aikuisopiskelu antaa uuden suunnan työtehtäville.


Onko aikuisena opiskelu haastavampaa kuin nuorena?


Aikuisopiskelijoiden ryhmässä vallitsee hyvä tekemisen meininki

Arton mielestä keskeistä ovat olleet ajatusten jakaminen eri organisaatioiden ammattilaisten kesken. Rakentavat keskustelut ovat laajentaneet näkemyksiä metsätalouden työkentästä monilta osin. Työelämässä pystytään käyttämään konkreettisesti uusia opittuja asioita. Sillä tavoin kehitytään myös työntekijänä. Kopiointi suoraan toiselta on suurin piirtein rikos, mutta muilta saatuja asioita voidaan käyttää sovellusmielessä työelämässä.

Copyright: Anssi Rintala
Opiskeluhenki siivittää menoa


Kahden vuoden urakka metsäteknikosta metsätalousinsinööriksi saa päätöksen tänä keväänä 2005. Valmistuvat opiskelijat muistelevat tulevaisuudessa kahden vuoden rykäystään hymyissä suin. Opiskeluiden aikana jokainen on löytänyt itsestään paljon sellaisia piirteitä, joiden olemassaolosta ei ollut tietoa ennen koulutusta. Jokainen on ylittänyt itsensä. Työt alkavat, mutta muistot kahdesta vuodesta jäävät eloon.


Aikuiset oppimaan uutta!!


Nettiradio Mikaelin arkistosta: