ATK-ajokorttikoulussa tieto on yhdessä paketissa

Copyright: Henri Grönfors

Lokakuussa Internetissä julkaistun ATK-ajokorttikoulun tavoitteena on koota yhteen pakettiin ATK-ajokorttitutkintoon vaadittavat taidot. Opetusministeriön rahoittamassa hankkeessa syntynyt kaikille avoin oppimisympäristö on saanut alusta pitäen käyttäjiltään innostunutta palautetta.

ATK-ajokorttikoulua voi opiskella joko etänä tai osana eri oppilaitosten koulutustarjontaa. "Parhaiten opiskelu sopii ihmisille, joille Internet on jonkin verran tuttu ja jotka ovat jo vähän käyttäneet sitä", kertoo kehitystyössä mukana ollut koulutussuunnittelija Tuija Jaakkola Otavan Opistosta. ATK-ajokorttikoulu on kehitetty kolmen kansanopiston yhteistyönä, ja projektia on rahoittanut Opetusministeriö.


Hajallaan oleva materiaali yhteen
Miten opiskelu käytännössä etenee?
Ei ihan vasta-alkajalle


Opiskelija voi halutessaan suorittaa ajokorttikoulun tietojen pohjalta joko Tietokoneen käyttäjän A-kortin tai kevyemmän Kansalaisen @-kortin tutkinnon. Tutkinnon suorittamista varten on hakeuduttava paikkaan, jossa koesuoritusmahdollisuus on järjestetty.

Tuija Jaakkola. Copyright: Henri Grönfors

ATK-ajokorttikoulun materiaali on monipuolinen myös siinä mielessä, että sitä voivat hyödyntää itseopiskelijoiden lisäksi myös atk-kouluttajat. Tuija Jaakkola onkin ehtinyt soveltaa ajokorttikoulun materiaaleja Bittikuski-koulutuksessa, jonka pilottikurssi järjestettiin Otavan Opistossa tänä syksynä.

ATK-ajokorttikoulu on lyhyestä iästään huolimatta saanut innostuneen vastaanoton ja paljon palautetta, jonka pohjalta oppimateriaalia on päivitetty ja pieniä virheitä korjattu. Jatkosuunnitelmiakin kehitystyölle on jo olemassa, ja seuraavaksi on tarkoitus kehittää atk-opettajalle oma apuväline.


Miten suorittaa tutkinnon?
Opettamisen apuväline
Jatkosuunnitelmia on tehty


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit:

Tämän jutun on tehnyt Otavan Opiston tiedotus- ja viestintälinjan opiskelija osana työharjoitteluviikkoaan.