Business Campus kokoaa bisnesosaajat yhteen

Copyright: Mervi Sensio

Mikkeli Business Campusta voi hyvällä syyllä sanoa oikeaksi korkeakoulukampukseksi. Viime syksynä luotu Campus yhdistää korkeakouluopetuksen resurssit Mikkelissä, ja uutta koulutustarjonnassa on mahdollisuus suorittaa 120 opintoviikon kauppatieteiden kandidaatin tutkinto.

Kauppatieteellistä opetusta ja tutkimusta on Mikkelissä ollut jo pitkään. Helsingin kauppakorkeakoulun alla toimiva Pienyrityskeskus on ehtinyt 20 vuoden ikään, ja Kansainvälinen keskuskin on toiminut Mikkelissä jo kymmenen vuotta. Alun perin lähtökohtana oli kehittää liiketoimintaosaamista ja vahvistaa alueen yritysten osaamista ja kilpailukykyä. Toisaalta on haluttu kompensoida tiedekorkeakoulun puuttumista ja hakea jonkinlaista korvausta sille, että 70-luvulla pitkään vireillä ollut hanke saada kauppakorkeakoulu Mikkeliin ei sellaisenaan koskaan toteutunut.

Yhtenä johtoajatuksena Campusta kehitettäessä olikin muuttaa diplomapohjainen BBA-ohjelma viralliseksi kauppatieteiden kandidaatti -tutkinnoksi, mikä on imagollisesti nähty hyvin tärkeäksi. Mikkeliläinen KTK-tutkinto suoritetaan englanniksi, ja pääaineena opiskelijoilla on kansainvälinen liiketoiminta.

"Toisaalta Business Campusta luotaessa tavoitteena on ollut luoda omaleimainen kokonaisuus, jossa yhdistetään omat vahvuustekijämme. Niitä ovat yrittäjyys, pk-osaaminen ja kansainvälinen liiketoimintaosaaminen", korostaa Helsingin kauppakorkeakoulun Mikkelin pienyrityskeskuksen johtaja Pentti Mustalampi. Yksi tutkinto ei tähän riitä, ja siksi kokonaisuuteen kuuluukin avoimen yliopiston kauppatieteellinen tarjonta, tutkimus ja täydennyskoulutustoiminta.


Omaleimainen kokonaisuus
Pienyritysten koulutustarpeesta liikkeelle


Mustalampi korostaa, että pienyrityskeskuksen toiminnassa on alusta pitäen ollut vahvasti mukana aluekehitysnäkökulma. Yliopistollisilla opintopaikoilla kun on alueen vetovoiman kannalta suuri merkitys. "Varsinkin nuorten kannalta on tärkeää, että alueella on monipuolista koulutusta. Ja mitä korkeampaa koulutusta on tarjolla, sitä suurempi paikkakunnan painoarvo on nuorten tulevien ratkaisujen kannalta", Mustalampi korostaa.

Pienyrityskeskuksen toiminnan kannalta tärkeää on ollut keskuksen nimenkin mukaisesti pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstön kouluttaminen ja sitä kautta niiden toiminnan kehittäminen. Tätä puolta on tukenut myös vuonna 2000 perustettu yrityshautomo, jonka suojista on liikkeelle lähtenyt jo kymmenisen yritystä.

Pentti Mustalampi. Copyright: Mervi Sensio
Koulutustarjonnalla suuri merkitys alueelle


Edellisen laman aikaan 90-luvun alussa uusia yrityksiä perustettiin paljon, kun työllistyminen muuten oli hankalaa. Tällä hetkellä eletään tasaisempaa vaihetta, sillä työmarkkinat ovat viime vuosina vetäneet jonkin verran 90-luvun alkua paremmin. "Yhä enemmän yritykset ymmärtävät koulutuksen merkityksen, ja jo käynnistämisvaiheessa osaamiseen kiinnitetään huomiota", Mustalampi toteaa ja uskoo vakaasti pienyrityskeskukselle ja sen tarjoamalle koulutukselle riittävän kysyntää tulevinakin vuosina.


Erilaisia vaiheita eletty


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit:

Takaisin