Puitakin voi bongailla - harrastuksena dendrologia

Copyright: Suvi Härkönen

Kaikki tuntevat puulajeistamme männyn, kuusen ja koivun. Suomessa kasvaa luontaisesti neljä havupuulajia ja noin 30 lehtipuulajia. Kotimaisten puulajien lisäksi metsissämme kasvaa joukko ulkomaisia puulajeja. Ulkomaisia puulajeja näkyy runsaasti puistoissa ja puutarhoissa. Hiipiikö mieleesi koskaan halu tietää, onko oma pihakuusi sittenkään kuusi vai kenties jokin muu puulaji.

Mitä dendrologia on

Suomesta löytyy aktiivinen joukko dendrologian harrastajia. Dendrologia koostuu kreikankielisistä sanoista dendron eli puu ja logos eli tiede. Suomenkielinen nimitys on puulajitiede. Dendrologia ei rajoitu yksinomaan puihin, vaan se koskee kaikkia puuvartisia kasveja. Itse lajimäärityksen, kuvauksen ja luokituksen lisäksi tutkitaan myös biologisia ominaisuuksia. Dendrologian harrastajat ovat yleensä metsä- tai puutarha-alan ihmisiä, jotka ovat tietenkin myös muuten puista kiinnostuneita.

Dendrologiaa voi harrastaa monella tapaa. Puulajiharrastajat voivat kasvattaa omissa pihoissaan ja metsissään erilaisia puulajeja. Puut ovat myös hyviä bongauskohteita, sillä jos ei heti tunnista puuta, niin voi tulla myöhemmin uudelleen. Suomesta löytyy hyviä puulajipuistoja eli arboretumeita. Suomen tärkein, monipuolisin ja kansainvälisesti tunnetuin arboretum on Elimäellä sijaitseva Mustila. Metsäntutkimuslaitoksella on koealueita arboretumeineen ympäri Suomea. Hyviä kohteita ovat lisäksi yliopistojen kasvitieteelliset puutarhat sekä kaupunkien isot puistot.

Dendrologinen Seura

Dendrologian harrastajat ovat yleensä metsä- ja puutarha-alan ihmisiä tai muutoin puista kiinnostuneita. Aktiivinen harrastajajoukko on perustanut Dendrologian Seuran edistämään kotimaisten ja Suomessa menestyvien ulkomaisten puulajien tuntemusta. Yhteistyössä viranomaisten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa seura kokoaa ja välittää tietoja lajien menestymisestä Suomessa. Dendrologian seura on perustettu vuonna 1969, ja jäseniä on noin 1600.

Harrastajan mietteitä

Erkki Tillikainen. Copyright: Eeva Hurskainen

Lehtori Erkki Tillikainen Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusyksiköstä kiinnostui puulajeista jo nuorena poikana kotonaan Pieksänmaan Naarajärvellä. Hänen isäänsä kiinnostivat puulajit, ja hän istutti 1950-luvulla kotipihaan tammia, vaahteroita ja saarnia. Nyt nämä ovat jo kookkaita puita. Opiskeluaikojen koittaessa Erkki innostuikin lähtemään metsäalalle. Varsinaiseksi harrastukseksi dendrologia tuli vasta aikuisiällä, kun omia metsiä alkoi karttua. Omat metsät ja pihan puut eivät tahdo enää riittää intohimoiselle harrastajalle. Ulkomaan matkoillaankin hän hakeutuu metsiin ja puulajipuistoihin.


Dendrologian harrastaminen vie mukanaan.
Puut ovat hyviä bongailukohteita.


Linkki: