Digitelevisio tuo mukanaan T-oppimisen

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Televisiota on käytetty opetuksessa hyödyksi vuosikymmeniä. Siirtyminen digitaalisiin televisiolähetyksiin vuonna 2007 tuo kaiken kansan ulottuville myös T-oppimisen eli digitaalisen television vuorovaikutteisen käytön. Kunhan digisovittimia alkaa löytyä niin kodeista kuin kouluista. Ensimmäiset kokeilut kertovat opiskelijoiden olevan kiinnostuneita T-oppimisesta.

Projektipäällikkö Päivi Aarreniemi-Jokipelto Teknilliseltä korkeakoululta on ollut tutkimassa kahta opiskelijaryhmää. Selkeitä etuja muihin opetusvälineisiin on löytynyt. Digitaalinen televisio tavoittaa uudenlaisia opiskelijaryhmiä, opiskelijat voivat toimia vuorovaikutteisessa ympäristössä aktiivisesta ja personoida palveluja eli tilata itselleen niitä palveluja, jotka kiinnostavat. Näissä tutkimuksessa digitelevision mahdollisuuksia testattiin yhdessä Internetin ja kännyköiden kanssa. Ongelmaksi nousee vielä se, ettei digitelevision kanssa ole käytettävissä näppäimistöä, jolla onnistui pidempien tekstien tuottaminen.


T-oppiminen tarjoaa aikuisille joustavia mahdollisuuksia


Itsessään uusi opiskelumuoto ei vaadi suuria investointeja tai muuta rekvisiittaa. Perinteinen tv digisovittimen kanssa riittää. Opiskelijan lähettämien viestien paluukanavaksi sopii nykyisellään Internet tai kännykkä. Kun digitelevisioon liittyvät tallentavat digisovittimet yleistyvät, opiskelijat vapautuvat lähetysaikojen seuraamisesta.


T-oppimiseen ei tarvita radikaaleja hankintoja
Mikä voisi olla Internetin ja T-oppimisen suhde?


T-oppimisen ydinkysymys onkin, minkälaisia sisältöjä digitelevisioon kannattaa tuottaa ja minkälaisella rahoitusmallilla. Jos on tottunut tuottamaan sisältöjä tietokoneruudulle, edessä on tyystin erilainen jakelukanava. Tv-ruutu on kooltaan rajallinen, katseluetäisyys on erilainen eikä kaukosäädin veny kaikkeen. T-oppimisen kehittämisessä mukana oleminen kiinnostaa oppilaitoksia, mutta rahoitus rajoittaa intoa. Päivi Aarreniemi-Jokipelto näkisi ihanteellisena tilanteen, että samaa materiaalia voisi hyödyntää ja muokata toistakin välinettä varten.

Päivi Aarreniemi-Jokipelto. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Tuottamisen todellisia kustannuksia on vaikea sanoa


Viime vuosina on ollut muotia löytää erilaisia kirjaimia oppimisen yhteyteen. T-oppiminen käyttää tuttua välinettä ja lähtökohtana on, että oppimispalvelujen käyttämisen pitäisi olla yhtä helppoa kuin muun television käyttö. Päivi Aarreniemi-Jokipelto ei usko, että T-oppiminen edellyttäisi opettajiltakaan sen kummallisempia opettamisen taitoja.


Ei jokaista välinettä varten voi olla omaa didaktiikkaa


T-oppimisen vahvuudeksi opiskelijat nostavat yhteisöllisyyden. Opiskelijoita motivoi keskustelufoorumien kuhina. Saatujen kokemusten pohjalta innokkaat opiskelijat voivat löytyä ikääntyvistä ryhmistä. T-oppiminen ei välttämättä ole vain tavoitteellisen oppimisen juttu, vaan yhtä hyvin se sopii vapaaseen sivistystyöhön, Aarreniemi-Jokipelto summaa tutkimustuloksia.


T-oppiminen tavoittaa erilaisia ryhmiä


Toisaalta yhteisöllisyys ja ryhmien muodostaminen voi olla myös kompastuskivi. Televisio on massamedia, joten opetusta järjestettäessä pitää pohtia, mikä on kullekin yhteisölle sopiva koko. Tähän mennessä tutkimuksissa mukana on ollut pienryhmiä. Kuten verkko-opetuksen puolella aikaisemmin, T-oppimisenkin järjestämisessä on mietittävä, toteutetaanko koko opintojakso television välityksellä vai vain palasia. Entä ympätäänkö mukaan perinteistä luokkaopetusta? Moni asia odottaa vielä vastausta.


Joudutaan pohtimaan samanlaisia asioita kuin verkko-opetuksessa


Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Television opetusohjelmien tuottaminen on perinteisesti kuulunut tässä maassa julkisen palvelun YLElle. Aarreniemi-Jokipellon tutkimuksissa on näkynyt, että kaupalliset toimijat seuraavat kiinnostuneina tilannetta ja miettivät, lähteäkö mukaan vai ei. Myös kustannustalot haluaisivat linkittää omia tuotteitaan mukaan T-oppimiseen. Oppilaitoksia asia kiinnostaa, mutta niiden olisi liityttävä yhteen ja verkostoiduttava.


Arvoketju tulee olemaan laajempi kuin eOpetuksessa


T-oppimisen puolella suomalaiset ovat kokemuksineen menossa etukärjessä. Parissa vuodessa kokeiluihin on kuitenkin herätty monissa Euroopan maissa. Testattavaa riittää, sillä valmiita malleja ei vielä ole.


T-oppimiseen luodaan lähivuodet malleja


Tutkimus liittyi Liikenne- ja viestintäministeriön ArviD-digi-tv-klusteriohjelmaan, jonka yhtenä visiona on, että vuoteen 2010 mennessä digitaalinen televisio on vakiinnuttanut asemansa Suomessa oppimisvälineenä. Tutkimus toteutettiin haastattelu- ja kirjallisuustutkimuksena. Haastatteluihin valittiin 16 T-oppimisarvoverkon edustajaa muun muassa opetushallinnosta, oppilaitoskentästä, televisiokanavilta sekä kustannustaloista.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: