Oppiminen on enemmän kuin osiensa summa

Copyright: Maija Ripatti

Emergentti oppiminen kuulostaa monimutkaiselta ja vaikeaselkoiselta käsitteeltä. Yksinkertaistettuna kysymys on siitä, että pyrkiessään oppimaan jotakin tiettyä asiaa ihminen omaksuu samalla ikään kuin sivutuotteena muita uusia asioita. Emergentin oppimisen merkitystä opetuksen kentässä on pohtinut professori Henry Tirri.

"Emergenttiä oppimista on kutsuttu myös piilo-opetussuunnitelmaksi. Kyse on asioista, joita ei sinällään ole tarkoitettu opittaviksi, mutta jotka opiskelija tietyn opintojakson jälkeen tuntuu hallitsevan", selvittää Henry Tirri, joka toimii Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytieteen ja erityisesti älykkäiden järjestelmien professorina.

Tirri on erityisesti kiinnostunut monitieteisestä oppimisesta eli siitä, mitä yhteistä on koneiden ja ihmisten oppimisprosesseilla. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä ei ole mikään uusi asia, sillä ilmiötä on tutkittu jo viime vuosisadan alussa. "Yksinkertaisimmillaan emergentin oppimisen tulos on yleistämistä, kykyä soveltaa asioita", Tirri tiivistää.


Mikä ihmeen emergentti oppiminen?
Monitieteinen oppiminen kiinnostaa
Yleistäminen on emergenttiä oppimista


Oppimisen didaktiikkaan emergentti oppiminen voi tuoda uusia asioita - jos niin halutaan. Tirrin mukaan kyseessä voi olla myös suuri haaste; miten suunnitella sellaisia oppisisältöjä, joista tuloksena on emergenttiä oppimista, kun niitä ei kuitenkaan suoraan opeteta? Ainakaan toistaiseksi emergentille oppimiselle ei ole kehittynyt traditiota eikä omaa koulutusohjelmaa.

"Jotain häivähdystä samantyyppisestä didaktiikasta on kuitenkin ongelmakeskeisessä oppimisessa, jossa kohteeksi otetaan ongelma ja pyritään ratkomaan se", Tirri toteaa.


Mitä uutta emergentti oppiminen tuo?


Henry Tirri. Copyright: Tiina Toivakka

Oppimisen tulevaisuuden Henry Tirri näkee mielenkiintoisena ja haasteellisena. Sinällään hän ei usko emergentin oppimisen merkityksen kasvavan oppimisen kentässä, sillä "sehän on ollut olemassa kaiken aikaa, sitä ei vain ole tiedostettu. Tietoverkkojen kautta tapahtuva oppiminen sen sijaan kyllä nopeuttaa emergenttiä oppimista. Nopeiden globaalien yhteyksien avulla interaktioiden luonne kiihtyy, mikä puolestaan mahdollistaa erilaisten välitulosten entistä nopeamman välittämisen", Tirri selvittää.

Tirrin mukaan tällä hetkellä eletään tilanteessa, jossa tietoverkot muokkaavat maailmaamme vähintään samalla suuruudella kuin teollinen vallankumous aikanaan. Muutosten lopullisia vaikutuksia ei vielä pysty ennustamaan, ja niiden vaikutukset tulevat näkymään varsinaisesti vasta nyt aikuiseksi kasvavien lasten elämässä.


Emergentti oppiminen on väistämätöntä
Interaktioiden luonne nopeutuu
Ennustaminen on lähes mahdotonta


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: