Erilaisen elämää tietoyhteiskunnassa

Copyright: Vesa Vaittinen

Tietoyhteiskunnassa oppiminen ja opiskelu korostuvat, mutta kaikille oppiminen ei ole selkeää ja yksinkertaista. Lohdutukseksi kerrottakoon, että tässä ei ole kyse tyhmyydestä, vaan erilaisesta tavasta oppia asioita. Apuakin erilaisille jo löytyy. Omat vahvuudet voi etsiä asiantuntijoiden avulla ja nykyteknologia on tullut monella tapaa erilaisen oppijan tueksi. Jo tekstinkäsittelyohjelman oikoluku auttaa esimerkiksi lukihäiriöistä; kirjoitusvirheet näkyvät heti syntyessään. Vakavammasta vammasta kärsivät hyötyvät teknologiasta paljon enemmän. Joillekin kone on yhtä kuin puhe.

Ei tyhmä eikä laiska, vaan erilainen oppija
Kirjoitusvirheitä, rivit hyppivät, kirjaimet ja numerot vaihtavat paikkaa, TV:n tekstit vilahtavat liian nopeasti ohi, matematiikka ja vieraat kielet ovat ylivoimaisia oppia. Kuulostaako tutulta? Arviolta 20 prosentilla suomalaisista on oppimisvaikeuksia. Tunnistamattomina ja hoitamattomina ne aiheuttavat kolhuja itsetunnolle ja johtavat pahimmillaan syrjäytymiseen yhteiskunnasta. Erilaisten oppijoiden liiton puheenjohtaja Airi Valkama toteaa, että useimpia helpottaa jo tieto siitä, että kysymys ei ole tyhmyydestä, vaan erilaisesta tavasta oppia asioita.

Tietokone on Marjaanan puhe
Tietokone kulkee 14-vuotiaan CP- ja puhevammaisen Marjaana Koskivuoren mukana kaikkialle. Kone on Marjaanan puhe ja samalla apuväline moniin arkisiin tilanteisiin. Hän opiskelee koneen avulla ja tekee sillä myös kaunista taidetta. Kehitysvammaliiton mukaan jo kymmenet tuhannet vammaiset hyötyvät huomattavasti tietokoneen ja nykyteknologian suomista mahdollisuuksista. Iästä riippumatta tietokonetta käytetään apuna vapaa-aikana, työssä ja opiskelussa.

Copyright: Vesa Vaittinen

Tasa-arvoinen koulu on jokaiselle erilainen koulu
Erityistarpeet huomioon ottava opetus on erityisen tärkeää silloin, kun oppijana on vammainen. Vahvuudet on nähtävä ja niitä on vahvistettava. Lehtori Ursula Högström toteaa, että täydelliseen tasa-arvoon opetuksessa päästään tuskin koskaan, mutta pyrkimys tähän on kova. Vammaisella on resursseja ja useimmiten voimakastakin halua oppia uusia asioita siinä missä tavallisellakin tallaajalla. Vamma, olipa se näkyvä tai näkymätön, ei saa olla este opiskeluun, sanovat asiaan perehtyneet yhteen ääneen.

Papunet puhuu puhevammaisen kieltä netissä
Papunet on Internetissä toimiva verkkopalvelu puhevammaisille ja selkokieltä käyttäville. Sen tavoitteena on välittää tietoa muun muassa kommunikoinnista ja puhevammaisuudesta sekä alan palveluista, koulutuksista ja julkaisuista. Papunetin kautta puhevammaiset saavat mahdollisuuden osallistua Internet-sivujen toteuttamiseen julkaisemalla tarinoitaan, runojaan ja valokuviaan.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: