Papunet luo mallia selkokielisille verkkosivuille

Copyright:

Internet-sivustojen suunnittelijoiden kannattaisi pitää mielessään myös erityisryhmien tarpeet ja suunnitella selkeitä, helppokäyttöisiä sivustoja, muistuttaa Kehitysvammaliitto ry:n projektipäällikkö Marianna Ohtonen. Erityisryhmien tarpeista saa kuvaa kurkistamalla Papunet-sivustoille, joilla pyritään palvelemaan muun muassa puhevammaisia ja selkokieltä käyttäviä ihmisiä sekä heidän lähipiiriään.

Papunetistä löytyy symboleja käyttävällä bliss-kielellä ja selkokielellä tietoa muun muassa kommunikoinnista ja puhevammaisuudesta sekä erilaisista alan palveluista, koulutuksista ja julkaisuista. Kyse on laatuaan ensimmäisestä palvelusta Suomessa.

Nettivideolla Marianna Ohtonen kertoo kehitystyöstä.

Marianna Ohtonen. Copyright: Matti Markkanen
56k modeemi/ISDN (160x120, 50 Kbps)
ADSL (320x240, 225 Kbps)


Nettivideo kestää noin 4 minuuttia. Katsominen vaatii RealPlayer-ohjelman (versio 8) ja vähintään ISDN-liittymä on suositeltava. Nettivideon toimitti Päivi Kapiainen, ja sen kuvasi sekä leikkasi Matti Markkanen.

Projektin tekee yhteistyötä alan kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden ja organisaatioiden, mm. EU:n rahoittaman WWAAC-projektin kanssa. EU-rahoituksella suunnitellaan muun muassa helppokäyttöistä käyttöliittymää, jonka ensimmäinen versio aiotaan pilotoida Suomessa tämän vuoden puolella.

Projektin toteutuksessa on mukana kuusi vammaisjärjestöä, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry, Autismi- ja Aspergerliitto ry, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry ja Suomen CP-Liitto ry. Rahoituksesta vastaa Raha-automaattiyhdistys.

Linkit:

Takaisin