Yrittäjä-opo tekee yrittäjyyden juniorityötä

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Yrityshautomon pyörittämisestä saadut kokemukset ovat vieneet Mikkelin ammattikorkeakoulua etsimään uudenlaisia tapoja tehdä yrittäjyyttä tutuksi opiskelijoille. Projektipäällikkö Jorma Manninen uskoo, että nykymuotoinen opiskelu vie sen verran tarkkaan paukut, ettei sen oheen ole liiemmin tolkkua markkinoida totista yrittämistä. Sen sijaan opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia testata omia liikeideoita esihautomossa ja tutustua yrittämiseen yrittäjyysklubissa. Yrittäjyysopinnot sisältyvät myös uuteen opetussuunnitelmaan. Tarjolle tulee klinikkatyyppisiä opintoja ja innovatiivisia yrittäjyyden oppimisympäristöjä.

TaitoKompassi ry valitsi Jorma Mannisen vuoden 2004 Yrittäjä-opoksi yrittäjyyden edistämisestä. Viime vuodet ekonomitaustainen tilitoimistoyrittäjä on opettanut Mikkelin ammattikorkeakoulussa, pyörittänyt yrityshautomoa ja ollut vuodesta 2001 projektipäällikkönä yrittäjyyttä edistävien oppimisympäristöjen kehittämishankkeessa. Jorma Manninen ei kehuskele yrityshautomon tuloksilla, vaikka kolmivuotisen hankkeen saavutuksiin kirjattiin 26 uuden yrityksen syntyvaiheissa kätilöinti. Pikemminkin hän tunnustaa sen tosiasian, että opiskelijoiden kanssa yrittäjyyttä on lähestyttävä turvallisesti tietoja lisäämällä ja ideoita kypsyttelemällä. Enää MAMK:ssa ei puhutakaan omasta yrityshautomosta, vaan esihautomosta, jossa opiskelijat voivat rauhassa kypsytellä ideoitaan ennen siirtymistä yrityshautomoon.


Esihautomo rohkaisee eteenpäin


Uutena kokeiluna MAMK:ssa pyörii yrittäjyysklubi, jossa pääsee kuuntelemaan kokeneita yrittäjiä ja osallistumaan kiinnostaviin tapahtumiin. Ohessa käydään läpi yrittäjyyden eri osa-alueita. Ensimmäinen klubi lukuvuonna 2004-2005 keräsi eri yksiköistä 20 opiskelijaa, jotka saavat klubissa mukanaolostaan opintopisteitä.


Yrittäjyysklubi lisää kokemuksellista tietoa


Jorma Manninen. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Opiskelijoiden tuoreita ideoita on siivilöity esille innovaatiokilpailuissa. Vaikkei uusia tuotteita tai patentteja synnykään tuon tuosta, Manninen muistuttaa, että aina uusi innovaatio ei olekaan tuote vaan entistä useammin toimintamalli tai menetelmä. Näitä hän odottaa jatkossa etenkin hyvinvointisektorille.


Innovointikilpailuissa on kuitattu hyviä sijoituksia


Manninen näkee tärkeäksi, että opiskelijoita autetaan näkemään yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia ja oivaltamaan, että yrittäjyys voisi olla aikanaan uravaihtoehto. Suoraan koulunpenkiltä hän ei nuoria usuttaisi yrittäjiksi, vaan toivoisi heidän olevan ensin yrityksissä muutamia vuosia mukana vaikka äänettöminä yhtiömiehinä, jotta yritysmaailma tulee tutuksi. Hiihtäjä Harri Kirvesniemen henkilökohtaisen valmentajana tunnettu Manninen kokee tekevänsä yrittäjyydestä kiinnostuneiden nuorten kanssa juniorityötä, joka kantaa hedelmää aikanaan. Mielellään hän näkisi, että muualta Etelä-Savoon opiskelemaan tulevat innostuisivat jäämään tänne yrittäjiksi.


Kiinnostuneiden nuorten kanssa pitää tehdä juniorityötä


MAMK rustaa opetussuunnitelmaansa uusiksi niin, että siellä on sijaa projektiopinnoille, yrittäjyyspolun opinnoille, koulutusohjelmien erityistarpeet huomioiville oppimisympäristöille ja klinikkatyyppisille opinnoille. Manninen on huomannut, ettei yrittäjyyteen liittyviä asioita kannata mättää isona mällinä opiskelijoiden niskaan vaan pikemminkin annostella sitä mukaa kuin niille on tarvetta. Erilaisia vaihtoehtoja pitää olla tarjolla erilaisiin tarpeisiin.


Pitäisi olla kilon pakkauksiakin eikä vain suuria toimituseriä


Yrittäjyysklubin Manninen uskoo löytäneen oman paikkansa. Kokeilun ajatuksena on antaa opiskelijoille 360 asteen kurkistus yrittäjyyteen. Klubitapaamisessa on ollut tärkeää päästä kuuntelemaan yrittäjävieraita, eikä aina vain onnistujia vaan myös karun tien kulkeneilla on arvokasta kerrottavaa nuorille. Näkökulmia on lavennettu myös messureissuilla.


Tarinat opettavat eniten


Takavuosina Mikkelissä oli tilanne, että yrityshautomoja toimi peräti kolme. Sittemmin kenttä on selkiytymässä, ja roolit löytymässä. MAMK:n roolina on jatkossa olla entistä selkeämmin esihautomo, jossa selvitellään ideoiden jatkojalostusta ennen hautomoon siirtymistä. Opiskelijan ja yrittäjän roolit on syytä pitää erillään. Manninen muistuttelee, että mikäli opiskelija saisi hautomoyrittäjille tarjolla olevia tukia, hän menettäisi opintososiaaliset etuutensa. Paitsi yrityshautomoissa opiskelija voi toki ottaa tuntumaa yritysmaailmaan perinteisillä tavoilla harjoittelussa tai tekemällä projektitöitä ja opinnäytetöitä.

Copyright: Paivi Kapiainen-Heiskanen
MAMK:ssa painopiste tulee olemaan esihautomossa


Kuten monet muutkin yrittäjyyden puolesta puhujat, Manninen on kyllästynyt yrittäjä-sanan lähes holtittoman yleiseen käyttöön. Hän näkisi mieluummin puhuttavan yrittäjistä erilaisin etuliittein, kuten urheilussa. Pitäisi löytyä sanoja kuvaamaan eritasoisia ja eri alojen yrittäjiä.


Ei urheilussakaan puhuta vain urheilijoista


Nettiradio Mikaelin arkistosta: