Kehärummun paukkeesta demokraattiseen liikkumiseen

Copyright: Pauliina Mäkinen

Platonin ihailija ja eränainen Heljä Pantzar omaa lähes neljänkymmenen vuoden kokemuksen liikunnanopettajan työstä. Armeijamaisen tiukasta suoritusliikunnasta on siirrytty liikunnanohjaukseen, joka ottaa huomioon myös ohjattavien toiveet ja ajatukset.

Heljä Pantzarin liikuntaura käynnistyi yhteiskunnassa, jossa kilpailu monesti määritti liikunnan olemuksen. Pantzar itse harrasti innokkaasti urheilua pikaluistelusta suunnistukseen. Kun Jyväskylän yliopistossa vuonna 1963 käynnistyi ensimmäinen liikunnanopettajien koulutus yliopistotasolla, Pantzar pääsi opiskelemaan alaa. Kolmen vuoden opintojen jälkeen hän sai ensimmäisen työpaikkansa liikunnanopettajana Haukivuoren keskikoulusta.


Pidä kuule tyttö hyvä kuri!
Ellei fyysisestä puolesta pidetä huolta, henkinenkään ei toimi
Kehärummun ja nuijan rytmittämänä


Autoritäärinen 60-luvun malli sisälsi vain harvoja lajeja, ja viikkotunteja liikunnalle oli pyhitetty suunnilleen saman verran kuin nykyisinkin. Tarjonta on näihin päiviin tullessa huimasti muuttunut, lajien määrä kasvanut ja nykyisin oppilaatkin uskaltavat sanoa mitä mieltä ovat. Heljä Pantzar on tyytyväinen tähän kehitykseen, huolissaan hän on kuitenkin edistyksen tuomista rasitteista ympäristölle. Pantzar toivoisi liikunnan tarjoaman mielihyvän tavoittavan muutkin kuin hyvin toimeentulevat, koulutetut ihmiset.

Copyright: Pauliina Mäkinen
Luonto on säilynyt suomalaisten liikuntapaikkana


Pantzar on hankkinut työnsä ohella huimasti jatkokoulutusta. Tällä hetkellä hän opiskelee ympäristönsuojelutiedettä Helsingin yliopistossa ja toteaa iän karttumisen myötä myös opiskeluintonsa lisääntyvän.
"Ei haittaa, mitä opiskelee, kunhan opiskelee, tämän ikäinen ihminen voi jo soveltaa sen omiin tarpeisiinsa", Pantzar miettii. Ajatusta väitöskirjasta Pantzar on pitkään hellitellyt mielessään.
"Jonkun tasoisen päätöksen olen tehnyt, että väitöskirjan vielä teen, mutta annan myös itselleni anteeksi, jos sitä ei synny", Pantzar kertoo.


Mielihyvän kokeminen motivointikeinona


Luonto ja ympäristö ovat Pantzarin mielessä henkisiä voimavaroja, joiden avulla voidaan opettaa muutakin kuin erätaitoja. Pantzar opettaa Mikkelin ammattikorkeakoulun Kulttuurin ja nuorisotyön yksikössä ja on varsin tunnettu luonto- ja eräsuuntautuneisuudestaan. Hän on tyytyväinen, että on saanut tarjota näitä mahdollisuuksia myös opiskelijoilleen.

Copyright: Pauliina Mäkinen
Metsässä ei tarttumiskyky häviä
Mainio muisto


Uransa aikana Heljä Pantzar kertoo oivaltaneensa, että ainoastaan joku ei tiedä vaan kaikki ihmiset tietävät paljon. Pantzar ei myöskään halua väheksyä intuition merkitystä ihmiselämässä.
"Toisten ihmisten ja heidän ajatustensa kunnioittaminen on tärkeää, toivottavasti olen osannut toteuttaa sitä muutenkin kuin teorian tasolla", Pantzar pohtii.


Parasta on ollut opettaa ajattelevia ihmisiä


Nettiradio Mikaelin arkistosta: