Mikä ihmeen HiL@dies?

Copyright: Sini Sievänen

Yksi uusi projekti on jälleen saanut jalansijaa lukiossamme. Projekti on nimeltään HiL@dies - tytöt, naiset ja teknologia. Englanninkielisen nimen alkuosa Hi ei siis viittaa englantilaiseen tervehdykseen tai naiselliseen hihitykseen vaan hitechiin eli korkeateknologiaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa korkean teknologian koulutus- ja työaloilla. Elokuuhun 2001 asti kestävää projektia pyöritetään yhteistyössä Oulun yliopiston kehittämiskeskuksen, muutamien korkean teknologian yritysten ja kainuulaisten koulujen sekä WiTec Finland ry:n voimin.

Projekti pyrkii kannustamaan yläaste- ja lukioikäisiä tyttöjä lähtemään myöhemmin luonnontieteellisille aloille. Kannustimina käytetään esim. mentorointia eli jokainen projektiin osaa ottava nuori neitokainen saa oman mentorin eli ohjaajan nuoresta teknologia-alaa opiskelevasta naisesta. Teknologiaan tutustutaan yritys- ja oppilaitosvierailujen avulla. Konkreettista kosketusta alaan saamme rakentamalla yhteisvoimin virtuaaliyrityksen Internetiin.

Paltamon lukiosta projektissa on mukana 10 tyttöä, yksi pitkän matematiikan opettaja sekä koulumme rehtori. Meidän tehtävämme on juuri edellä mainitun virtuaaliyrityksen rakentaminen. Otsa kurtussa hommia ei toki ole tarkoitus tehdä; yksi pääasioista on hauskan pitäminen. Helmikuussa matkustimme yhdessä muutamien muiden lukiomme oppilaiden kanssa Strasbourgiin Euroscola-tapahtumaan. Matka ei varsinaisesti kuulunut HiLadies-projektin ohjelmaan, vaan se oli tarkoitettu lähinnä rentoutukseksi ja palkinnoksi aikaa vievästä työnteosta. Huhtikuussa menemme kertomaan projektistamme myös Aulangolla järjestettävään teknologia-alan ITK-konferenssiin.

Copyright: Sini Sievänen

Feministiseksi emme halua projektiamme kutsuttavan, vaikka se tytöille suunnattu onkin. Teknologiaosaajista alkaa olla puutetta, mutta naiset eivät silti ole kiinnostuneita lähtemään näille aloille huolimatta hyvästä palkkatasosta ja mahdollisuudesta päästä matkustelemaan ympäri maailmaa. Ehkä tällainen projekti siis on tarpeen, jotta tytötkin saatettaisiin tietoisiksi tällaisesta uravaihtoehdosta. Ketään projektiin osallistujaa ei painosteta dippainsinööriksi tai tietokoneteknikoksi, mutta tarkoituksena on raottaa uusia ovia meille tulevaisuuden tekijöille.

Lisätietoa projektista ja mm. luonnontieteistä: