IT-yhteistyöhön virolaisyritysten kanssa

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Virolaisten ja eteläsuomalaisten it-yritysten yhteistyötä viritellään Pienyrityskeskuksen ICT partnership Finland/Estonia -kansainvälistymis- ja yhteistyöohjelmassa. Tavoitteena on luoda ja testata erilaisia yhteistoiminnan tapoja ja auttaa yhteistyön käynnistämisessä. Lisäksi pyritään lisäämään yritysten tietämystä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen ICT-ohjelma käynnistyi lokakuussa 2003, ja se on saanut hyvän vastaanoton. Nyt meneillään oleva ohjelma on järjestyksessään toinen sekä suomalaisille että virolaisille suunnattu it-alan yhteistyöohjelma. Ohjelmaan osallistuu 11 suomalaista ja 11 virolaista. Ohjelmaan sisältyy viisi seminaaria, jotka pidetään pääosin Helsingissä. Yksi seminaariosuus on Tallinnassa. Seminaarien aikana käydään läpi muun muassa virolaista ja suomalaista liiketoimintakulttuuria ja niiden eroja, kansainvälistymisen toimintamuotoja, rahaliikennettä ja sopimuskäytäntöjä Suomen ja Viron välisessä yhteistyössä.

Edelliseen ohjelmaan osallistuneet yritykset ovat jo perustaneet tytäryrityksiä Viroon, ja varsin monella sellainen on suunnitteilla. Muutamat suomalaiset yritykset puolestaan ovat hankkineet virolaisia alihankkijoita tai suunnittelevat viennin aloittamista Viroon. Ohjelmaan on valittu sekä Suomesta että Virosta mukaan kasvukelpoisia ja motivoituneita yrityksiä, jotka ovat erityisen kiinnostuneita maiden välisestä yhteistyöstä. Avo Aasma edustaa virolaista Internal Consulting -yritystä, joka tarjoaa Suomen markkinoille teknistä konsultointia ja PDA- sekä web-pohjaisia sovelluksia. Kontakteja Suomeen on ollut aiemmin, sillä noin 80 prosenttia yrityksen liikevaihdosta tulee Suomesta. ICT-ohjelmalta Aasma odottaa uusia kontakteja voidakseen laajentaa yrityksensä toimintaa. Keskusteluja onkin jo käyty, ja Aasma toteaa ohjelmaan osallistumisen olleen hyödyllistä ja kiinnostavaa. Kielimuuri ei ole ollut osallistumisen este, silä se on hänen yrityksessään ylitetty jo ajat sitten.

Avo Aasma. Copyright: Tiina Toivakka
Hyvä tapa hankkia uusia kontakteja


Suomalaisten kanssa yhteistyö sujuu Avo Aasman mukaan hyvin, koska heillä on tapana pitää sanansa, ja asiat hoidetaan sovittujen pelisääntöjen mukaan. Jatkossa Internal Consulting toivoo voivansa entisestäänkin laajentaa yhteistyötä Suomen suuntaan.


Yhteistyö on helppoa
Laajennutaan verkostumalla
Kielimuuri on ylitettävissä


Yksi suomalaisista osallistujista on Björn Mattsson, joka on kansainvälisen BMC Software Oy:n Suomen tytäryrityksen toimitusjohtaja. Yrityksen pääkonttori on Texasissa, ja lajissaan se on maailman suurimpia ohjelmistoyrityksiä. Suomessa yritys on kuitenkin pk-tasoa; henkilökuntaa on 13, ja työkenttänä ovat Suomen lisäksi Baltian maat. Mattsson kertoo yrityksensä teettäneen kesällä markkinatutkimuksen Virosta, mutta lopputulos ei ollut tyydyttävä. Siksi päätettiin osallistua ICT-partnership-ohjelmaan, ja Mattsson kertoo olevansa tyytyväinen päätökseen.


Kansainvälisesti suuri, Suomen yksikkö pieni
Mitä odotat kurssilta?


Björn Mattsson. Copyright: Tiina Toivakka

Odotukset ovat täyttyneet, ja virolaisten kanssa on syntynyt kontakteja. Sen lisäksi Björn Mattsson kiittää seminaarien luennoitsijoita, jotka ovat ammattitaitoisia ja asiansa tietäviä asiantuntijoita. Viron markkina-alueesta Mattsson toteaa myös oppineensa paljon uutta. "Viron it-infrastruktuuri on suomalaista nuorempi ja siten myös monella tapaa paljon modernimpi. Se yllätti."


Kannatti tulla
Markkina-alueena erilainen


ICT partnership -yhteistyöohjelma saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja on osa Etelä-Suomen Interreg III A -ohjelmaa. Kansallisen rahoittajana on Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus. Ohjelman vastuullisena toteuttajana toimii HKKK:n Pienyrityskeskus yhteistyössä Tallinnan teknillisen yliopiston Innovaatiokeskuksen kanssa.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: