Tiedottaminen on muuttunut avoimemmaksi

Marja Kokko. Copyright: Tiina Toivakka

Valtionhallinnon tiedottamisessa on viime vuosina tapahtunut selkeä muutos. Aikaisemmin virkamiesten tekemisistä tiedettiin vähän ja usein vasta sitten, kun päätökset oli jo tehty. Nyt ilmapiiri on muuttunut ja kansalaiset otetaan mukaan jo päätöksentekovaiheessa. Tiedottajalle tämä on merkinnyt työnkuvan muuttumista.

Etelä-Savon ympäristökeskuksen tiedottaja Marja Kokolla on kokemusta tiedotustyöstä jo parin vuosikymmenen ajalta. Itse hän tuli alalle toimistotyöstä ja muistelee, että tiedotukseen ja viestintään alettiin panostaa erityisesti 90-luvulla, kun ympäristöministeri toimi Sirpa Pietikäinen. Aluksi tiedottamista hoidettiin muiden töiden ohella, mutta ajan myötä tiedottamisesta on tullut yhä tärkeämpi osa myös ympäristökeskuksen toimintaa.


Toimistotyöntekijästä tiedottajaksi
Monen ihmisen töitä


Ympäristökeskuksen toiminta on hyvin laaja-alaista, ja jokaisella toimialalla riittää jatkuvasti tiedotettavaa. Tiedottajan tehtävä on saada tieto kerättyä alan asiantuntijoilta ja muokata tietoa ymmärrettävään muotoon toimittajien ja kansalaisten luettavaksi. Yhteistyössä toimialaihmisten kanssa laaditaan tiedotteita, valmistellaan messuja ja kyläiltoja ja järjestetään koulutusta. Marja Kokko muistuttaa, että tiedottajan ei tarvitse - eikä yksi ihminen mitenkään pystyisikään - olla joka alan asiantuntija. Sen sijaan tiedottajan on oltava selvillä suurista kokonaisuuksista ja osata tehdä asiantuntijoille oikeat kysymykset, jotta asia voidaan purkaa yksinkertaisempaan muotoon.


Laaja-alainen alue
On osattava tehdä kysymyksiä


Suhtautuminen tiedottajan työhön on Marja Kokon mielestä muuttunut vuosien myötä jonkin verran parempaan suuntaan. Alkuaikoina tiedottajaan saatettiin vielä monesti suhtautua kuin välttämättömään pahaan, tiedottajaa pidettiin jonkinlaisena teknisenä apulaisena, jonka ei juuri tarvinnut asioista tietää. Kokko muistuttaa tiedottamisen olevan usein varsin epäkiitollista ja näkymätöntä työtä ja tuloksia on usein vaikea mitata. "Nykyään viranomainen on velvollinen viestimään, mikä on vaikuttanut osaltaan myös viestinnän arvostuksen nousuun. Varsinkin ympäristöasioissa tämä on näkynyt selvästi. Kansalaisilla on entistä suurempi sanavalta ja heitä myös kuunnellaan päätöksentekovaiheessa enemmän kuin ennen", Marja Kokko toteaa.


Tiedottaja on muutakin kuin tekninen apulainen
Arvostus on kasvanut
Kansalaisten sananvalta on lisääntynyt


Copyright: Nina Kurki

Tiedottajalle toimittajat ovat tärkeä yhteistyökumppani, ja Marja Kokkokin kertoo saavansa säännöllisin väliajoin kyselyjä ja soittoja, joissa kysellään ympäristöasioista ja pyydetään juttuvinkkejä. Pääasiassa yhteydenpito toimittajiin on tiedotteiden tekemistä ja kutsujen lähettämistä tiedotustilaisuuksiin, isompien projektien yhteydessä otetaan myös henkilökohtaisesti yhteyttä. Marja Kokon kokemusten mukaan yhä useammin toimittajille riittää pelkkä tiedote. Vähemmistössä ovat ne toimittajat, joilla on aikaa paneutua asioihin syvällisemmin ja siksi monien tärkeidenkin ympäristöasioiden käsittely on vaarassa jäädä pinnalliseksi. Tehostamisen varaa voisi Kokon mielestä olla sekä tiedottajan että toimittajan työssä.


Yhteistyö on säännöllistä
Joskus tieto jää pinnalliseksi


Linkki:

Takaisin